Under marken

Xylems breda sortiment av avvattningspumpar gör att du kan arbeta med hänsyn till gruvans begränsning, maximera energieffektiviteten och minimera avbrotten. Xylem erbjuder ett stort utbud av pumptekniker, från dränkbara pumpar till pumpar för torrmontering, så att du kan vara säker på att få rätt pump till rätt jobb. Alternativ för uthyrning finns också tillgängliga i vissa områden.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.