Sensus-teknik hjälper vattenverk i Kalifornien att förbättra effektiviteten under pandemin

Sensus-teknik hjälper vattenverk i Kalifornien att förbättra effektiviteten under pandemin

Periodisk vattenbrist är en utmaning som Eastern Municipal Water District (EMWD) tar på fullt allvar. Som Kaliforniens sjätte största vattenbolag utnyttjar de tillfället till att skapa en balans mellan att effektivisera vattenanvändningen och att möta behoven hos en bred och växande kundbas. Genom att använda ett smart vattennät från Xylems Sensus kan EMWD förbättra driften och hållbarheten och se till att hålla fysisk distansering eftersom mätarna kan fjärravläsas.
 
EMWD i västra Riverside County i Kalifornien ansvarar för vatten- och avloppsnätet för nästan en miljon invånare i ett 1 400 kvadratkilometer stort distrikt. Med bara 38 % kapacitet baserat på lokala markanvändningsplaner räknar EMWD med en betydande befolkningstillväxt de kommande decennierna. Därför måste dagens behov vägas mot efterfrågan i framtiden. För att klara detta använder man smart teknik som möjliggör en övergång från manuell mätaravläsning till ett smart vattennät.
 
– Vår styrelse har stöttat oss hela vägen genom vårt program för smarta mätare. Det skulle aldrig ha blivit så framgångsrikt utan deras engagemang. Nu har vi en effektivare modell på plats som innebär direkta fördelar för våra kunder. Tack vare de resurser som styrelsen avsatte för detta har vi kunnat förse våra kunder med tillförlitliga och exakta data om deras vattenförbrukning på ett ekonomiskt hållbart sätt, säger David Gayneaux, chef för mätartjänster på EMWD.

Ett kundorienterat upplägg

Vattenleverantörens mätinfrastruktur har alltid gått hand i hand med kundservicen. Att investera i ett smart vattennät var ett självklart beslut för att kunna öka effektiviteten, främja hållbarheten och förbättra kundservicen över hela distriktet.

– Vi ville ha ett system som gav oss driftfördelar med mera. Det vill säga en lösning som kunde hjälpa oss att erbjuda ny kapacitet och samtidigt förbättra befintliga tjänster med synliga kundfördelar, säger Gayneaux.
 
EMWD installerade tvåvägskommunikationsnätet Sensus FlexNet® som en del av ett projekt där mätare skulle bytas ut för att kunna fjärravläsas och fjärrhanteras.
 
Nu hanterar vattenbolaget drygt 158 000 mätare, däribland iPERL® -mätare för bostäder och OMNI™ -mätare för kommersiella byggnader. På kort tid har de förbättrat sin läcksökningskapacitet och utökat sina dagliga interaktioner med kunderna.
 
– Vi har använt vårt nät för att hjälpa drygt 54 000 kunder att hantera problem på ett proaktivt sätt under pågående användning. Via vår kundportal ”My Account” får kunderna också tillgång till data som visar hur mycket vatten de använder per timme så att de själva kan styra sin egen vattenanvändning. Det hjälper även oss att svara på dagliga fakturafrågor och ger kunderna en inblick i vattenförbrukningen så att de kan förstå den, säger Gayneaux.

Enklare följsamhet under pandemin

EMWD effektiviserar driften allteftersom mätarinfrastrukturen uppgraderas.

– Vi har fyra anställda som jobbar med mätarhantering. Tidigare hade vi 16 personer på samma arbete. Vi har omplacerat personal och gett dem andra uppgifter och projekt för att utveckla kundservicen, säger Gayneaux.

Fördelarna med drifteffektiviseringen har tillsammans med flexibiliteten att fjärravläsa mätare visat sig vara ovärderliga för EMWD under covid-19 pandemin. Det gör det enklare att följa kraven på fysisk distansering.

– Vi behöver inte längre skicka ut tekniker i samma utsträckning som förut för att tillgodose behoven ute i samhället. Tillgången till exakta data i realtid gör det möjligt för oss att svara på frågor och betjäna kunder utan att behöva göra ett personligt besök hos dem, säger Gayneaux.

Återvinning och återanvändning

EMWD anses av många vara nationens ledande vattenbolag inom vattenåtervinning. Den smarta tekniken har även varit till nytta för kunder som köper återvunnet vatten. EMWD renar dagligen 170 000 m3 avloppsvatten som genom ett tredje reningssteg behandlas till återvunnet vatten. Ett normalt år använder EMWD 100 % av sitt återvunna vatten till förmånlig återanvändning, varav cirka två tredjedelar används inom jordbruket. Återvunnet vatten används också till skolor, parker, golfbanor och allmän landskapsarkitektur.

– Kunder inom jordbruk, parker och skolor ser återvunnet vatten som en hållbar och kostnadseffektiv resurs. Vårt smarta vattennät ger oss en överblick över fördelningen av vattenresurser och en möjlighet att rådgöra med kunder så att de får ut bästa möjliga av det, säger Gayneaux.

2018 fick EMWD 210 000 dollar i bidrag från Bureau of Reclamation i USA för att kunna stödja ny teknik som hjälper jordbruksanvändare att spåra sin vattenanvändning i realtid, bland annat genom att jämföra faktisk användning med sin årliga tilldelning av återvunnet vatten.

– Vi kan ta fram veckorapporter för att hjälpa kunderna att nå sina mål. Det är en viktig orsak till varför vi kan återanvända nästan 100 % av vårt återvunna vatten, säger Gayneaux.

Inga planer på att trappa ned

Effektiv vattenanvändning och kundservice fortsätter vara prioriterat för EMWD i takt med att de bygger ut sitt smarta vattensystem. Nu utvidgar vattenbolaget sin lösning genom att införa Sensus ally® -mätare bland bostadskunder. Det gör att tekniker kan utöka fjärrhanteringskapaciteten samtidigt som läcksökningskapaciteten kan förbättras.

– Vi försöker alltid hitta sätt att utöka tjänsterna till nytta för våra kunder. Utan vårt smarta Sensus-vattennät skulle det inte vara möjligt för oss att ständigt hitta nya scenarier som gagnar både kunder och EMWD, säger Gayneaux.