It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Whaley Bridge-dammen säker efter nära kollaps tack vare Xylems insats

Efter flera dagars intensivt regnande rasade delar av ett dammavlopp i den lilla staden Whaley Bridge i England den 1 augusti 2019. Det blev en internationell nyhet då 1 500 människor tvingades evakuera. Men tack vare ett väl samordnat arbete lyckades man i sista stund avvärja en omfattande katastrof. Xylems snabba insats från Nottingham-kontoret bidrog till att förhindra att dammen brast genom att snabbt pumpa ut vatten från vattenmagasinet.

När vattenmagasinet Toddbrooks dammavlopp efter flera dagars skyfallsliknande regn började rasa utlyste polisen akut nödläge eftersom förloppet gick mycket snabbt. Om hela fördämningen brast skulle mer än en miljon kubikmeter vatten forsa ned i staden och dalen nedanför. Teknikerna behövde pumpa vatten från vattenmagasinet ut i floden Goyt så fort som möjligt för att hindra dammen från att brista.

Xylem samarbetade med SLD Construction och Kier, huvudentreprenören för Canal and River Trust (CRT) som driver anläggningen, för att lösa problemet. Totalt arbetade sju tekniker från Xylem på plats, ofta dygnet runt.

– Det här var en omfattande samordnad insats där hundratals arbetare från räddningstjänsten och underentreprenörer deltog. Mitt team arbetade på fördämningssidan av vattenmagasinet, vilket innebar vissa unika utmaningar. Bland annat var vägen för att ta sig fram dit mycket smal. Stundtals var det helt kaotiskt. Men alla samarbetade och behöll lugnet och såg till att allt var säkert så att de kunde fokusera på att göra sitt jobb, säger Steve Simmons, Area Service Manager på Xylem som var företagets insatsledare på platsen.

Tack vare Xylems lösning kunde invånarna snart återvända till sina hem

Xylem placerade ut fem 55 kW 2250 Flygt dränkbara länspumpar för att pumpa ut vatten från vattenmagasinet i en hastighet av 250 liter per sekund per pump. Inom en vecka hade vattennivåerna sjunkit drygt tio meter och stadens invånare kunde återvända till sina hem.

Förutom de dränkbara pumparna installerade Xylem även sex stora Godwin-dieselpumpar (tillverkade vid Xylems brittiska Godwin-fabrik i Cirencester) samt flera mindre pumpar. Allteftersom vattnet sjönk förlängde man kablarna och flyttade pumparna allt längre ned i vattenmagasinets bassäng. Dessutom levererade man luftningsenheter och två 150 ml dieselpumpar med spridarramper som hjälpte till att syresätta vattnet så att fiskbeståndet kunde överleva i den lägre vattennivån.

– Jag är mycket stolt över vårt team som hjälpte Kier och hela entreprenörskedjan och genomförde detta tuffa uppdrag i en så hårt pressad situation. Det var en enorm lättnad att se hur deras insatser gav resultat och vattnet började sjunka undan så att fördämningen kunde säkras och lokalinvånarnas säkerhet tryggas. Vi är oerhört tacksamma till Whaley Bridge som samhälle. De såg efter personalen och gav dem smörgåsar och dricka så att de orkade hela vägen, tillägger Guy Fitzpatrick, General Manager Industry & Infrastructure, Xylem.

På bilden: Simon Flevill servicetekniker/förare (vänster) och Ian Turner, serviceledare.

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.