Förbereda ett vattenverk inför orkaner och översvämningar

Förbereda ett vattenverk inför orkaner och översvämningar

När avloppssystem svämmar över beror det i 25 procent av fallen på väderhändelser som kraftig nederbörd, snösmältning eller mättning av marken. Xylem har hjälpt tusentals företag och samhällen att förbereda sig på sådana händelser och minimera skadorna. Läs om hur en beredskapsplan kan hjälpa er.

När en extrem väderhändelse som en orkan drabbar flera samhällen på samma gång kan det vara svårt att säkra utrustningen man behöver om man inte har en färdig plan för det. Något av det viktigaste vattenverk och företag kan göra för att förbereda sig är att ta fram en beredskapsplan.

Vad är en beredskapsplan?

En beredskapsplan är en handlingsplan för insatser som snabbt kan aktiveras för att minimera skador och driftavbrott. Planen innehåller viktig information om vilka områden som är översvämningsbenägna och vilken utrustning som behövs när ovädret slår till.

Vad ingår i en beredskapsplan?

De beredskapsplaner som vi på Xylem tar fram tillsammans med våra kunder innehåller:

  • Utrustning som behövs för att hålla driften i gång
  • Information om förhållandena på och åtkomsten till anläggningen
  • Vägbeskrivning till platsen
  • Kontaktuppgifter för att nå Xylem Emergency Team dygnet runt

Varför behöver man en beredskapsplan?

Även om man inte har råkat ut för att avloppssystemet svämmar över tidigare så har förändrade vädermönster gjort det mer sannolikt att det kan hända. I till exempel USA är nederbörden i två tredjedelar av landet i dag större per väderhändelse än vad den var i genomsnitt för bara 20 år sedan.

Med en beredskapsplan med Xylem ska man med ett enkelt telefonsamtal – dagtid som nattetid – ha kunnat minska problemen inom några timmar.

Hur gör man?

Xylem har flera beredskapsplaneringsresurser på internet. Du kan även boka ett planeringsmöte, lära dig mer om varför avloppssystem svämmar över och ladda ned ett exempel på en beredskapsplan.

efter Chad Henderson