Arbeta på Xylem

Fler än 12 000 män och kvinnor har kommit till vårt företag för möjligheten att skaffa en bra karriär och samtidigt göra skillnad i världen.

På Xylem strävar vi efter att skapa en arbetsplats som ger energi och där vår personal kan arbeta tillsammans med de bästa och mest lysande inom en global industriledare.

Tillvaron på Xylem handlar om att göra banbrytande innovationer inom vattenområdet som motsvarar och besvarar de växande behoven hos våra kunder. Det handlar om att leva enligt vår vision och våra värderingar, att agera ansvarsfullt med integritet och respekt och att uppfylla våra filantropiska mål genom exemplariskt socialt ansvar.

Vår framgång för Xylem vilar på ett stolt arv som grundas på vår historia av över 100 års ledarskap inom vattenteknik. Våra starka produktvarumärken är ledande inom sina områden och de viktiga byggstenarna i vår ständiga framgång. Som ett globalt företag säljer vi våra marknadsledande produkter i mer än 150 länder världen över. Alla dessa vitala delar hjälper oss att komma tillsammans som ett enda företag som delar ett gemensamt mål att finna nya och bättre sätt att lösa globala vattenutmaningar.

EOE/Kvinnor/Minoriteter/Skyddade veteraner/Funktionsnedsatta