Vår historik

Xylem. Vårt namn är kanske nytt. Men vårt rykte bygger på nästan ett århundrade av ledarskap inom branschen och värdeskapande för våra intressenter.

Vi är ett företag som levererar tillämpningar och lösningar i världsklass som uteslutande syftar till att lösa våra kunders mest utmanande vattenproblem. Företaget bildades genom ITT Corporations uppdelning i flera olika strategiska affärssegment i oktober 2011, nämligen affärsområdena Water & Wastewater, Residential & Commercial Water, Analytics och Flow Control.

Vi är ett fristående företag som är världsledande inom vattenteknik och levererar ett bredd utbud av produkter och tjänster för vatten- och avloppsvattentillämpningar inom hela vattencykeln – från insamling, distribution och användning till att vattnet återförs till miljön. Genom vårt medborgaransvarsprogram Xylem Watermark förser vi skolor och samhällen på framväxande marknader med rent vatten, sanitet och hygienutbildning, och vi hjälper till med vattenlösningar när katastrofer drabbar olika delar av världen.

Våra starka produktvarumärken kommer att fortsätta driva vår verksamhet framåt när det gäller att förflytta, testa, analysera och behandla vatten, och utgör de avgörande byggstenarna för Xylem-varumärket. Med årtionden av ledarskap inom respektive kategorier finns dessa varumärken i kärnan av vårt företag, och varje varumärke är del av den nya och vitala framtid vi skapar tillsammans hos Xylem.

Med större strategiskt fokus än någonsin, ett starkt och erfaret ledningsteam, en effektiv företagskultur och en tydlig plan för global tillväxt på kort och lång sikt, bygger vi vidare på styrkan i vårt varumärke för att leverera kundservice, innovation och värde på hög nivå – idag och långt in i framtiden.

Vi håller för tillfället på att uppdatera vårt ansökningssystem. Klicka här bådaKarriärmöjligheter, länkar till sökning efter aktuella lediga befattningar. Tack för ditt tålamod under vår övergång.