Vår inverkan på samhället

Bygger en stark kultur av socialt ansvarstagande

På Xylem förenas vi genom vårt fokus att vara den ledande globala leverantören av effektiva och hållbara tekniker och tillämpningar för vatten. Vi skapar extraordinära lösningar för att möta livets mest kritiska behov.

Vi tror på:

 • Att säkra vår planets klimat, våra samhällen och våra resurser
 • Intelligent, förnuftig tillväxt och utveckling
 • Ansvarstagande mot våra kunder, medarbetare, leverantörer, investerare och de samhällen där vi verkar

Xylem är ständigt engagerat i optimering av vattentillgångar och vattenkvalitet och främjar ansvarsfull konsumtion så att samhällen över hela jorden kan blomstra – från hur vi driver vårt företag till det sätt som vi tillverkar våra varor på och hur vi engagerar oss i samhället. Eftersom vi arbetar för att ”lösa vatten” vill vi att alla våra intressenter ska känna sig stolta över det vi gör – och hur vi gör det. Nedan är bara några få exempel på hur vi bidrar till att göra skillnad: 

 • Styrning och etik
  Vi förväntar oss att våra medarbetare, processer, policyn och system ska fungera rättvist och samvetsgrant. 
 • Personal och arbetsplats
  Vi koncentrerar oss på säkerhet på arbetsplatsen, utbildning och utveckling och strävar efter att göra Xylem inkluderande och välkomnande. 
 • Omgivning 
  Genom att sänka utsläpp, minska energianvändningen, förbättra produktdesignen och minska användningen av farliga material agerar vi för att bevara vår miljö. 
 • Samhällsengagemang och social investering 
  Genom Watermark, vårt program för medborgaransvar och sociala investeringar, utnyttjar vi alla våra tillgångar – våra medarbetare, vår teknik och vår finansiella styrka – för att vårda våra samhällen, hjälpa människor i nöd och göra ett hållbart avtryck i världen. 
 • Produktansvar och leverantörskedja
  Xylem tar ansvar för säkerheten och miljöpåverkan för varje produkt under hela dess livscykel.

 Watermark

Xylem Watermark

Xylem Watermark är vårt program för medborgaransvar och sociala investeringar som fokuserar på att tillhandahålla och skydda säkra vattenresurser för sårbara samhällen världen över. Genom Watermark arbetar Xylem med klassledande internationella ideella organisationer för att möta hela spektrumet av vattenutmaningar genom att lyfta våra skickliga medarbetare, vår innovativa teknik och vår finansiella styrka. Xylem Watermark har sedan starten 2008 tillhandahållit rent vatten, sanitetsutrustning och hygienutbildning till över 500 000 personer över hela världen. Idag arbetar vi för att fördubbla vårt inflytande och hjälpa ytterligare en miljon 2013.