Branscher och tillämpningar

Våra omfattande expertkunskaper inom olika branscher och tillämpningar gör tillsammans med vårt breda utbud av toppmoderna produkter att vi kan leverera överlägsna anpassade lösningar för ett stort antal branscher och tillämpningar.

Kommunalt avloppsvatten

Kommunalt avloppsvatten

Genom att utnyttja den kraft som naturen använder för att rengöra åar och vattendrag – luft, mikrober, gravitation och ljus – har avloppsvattenbranschen revolutionerat renhållningen och skänkt ökad hälsa åt samhällen, åar, vattendrag, sjöar och hav. Via Xylems breda portfölj och expertis utvärderas kundbehoven så att vi kan tillhandahålla rätt lösning med låga livscykelkostnader. När vattnet lämnar avloppsreningsverket är det inte längre avloppsvatten, utan en mycket värdefull resurs.

Kommunalt dricksvatten

Kommunalt dricksvatten

Allmännyttiga vattenbolag måste göra mer med mindre, och det är inte enkelt. De måste spara energi, utnyttja vare droppe vatten maximalt, använda personalen effektivt för att hålla ned kostnaderna och samtidigt uppfylla allt strängare krav och öka kvaliteten. Xylem utvecklar innovationer för att göra processer och utrustning mer energieffektiva, tillförlitliga, vatteneffektiva och enklare att använda.

Kommersiella byggnader

Kommersiella byggnader

Kommersiella byggnader inkluderar hotell, köpcentrum, skolor, kontorsbyggnader och sjukhus. Där vistas ofta många människor samtidigt. Detta ökar behovet av tillförlitliga och energieffektiva lösningar med kapacitet att hantera ständigt varierande medier och flöden.

LÄS MER

Livsmedel och drycker

Livsmedel och drycker

Allt eftersom jordens befolkning växer, ökar utmaningarna med att ordna mat till alla på ett hållbart sätt. Vatten återfinns i centrum av det här problemet, eftersom livsmedelsproduktion är den största enskilda förbrukningskällan för vatten. Att minska vattenavtrycket för livsmedelsproduktionen är ett centralt mål inom livsmedels- och dryckesindustrin. Xylem kan hjälpa till att optimera och hantera alla skeden i produktionsanläggningens vattencykel. Kunderna kan hitta lösningar för hela vattencykeln, till exempel energieffektiva Flygt-pumpar för att transportera vatten i hela anläggningen, branschledande Leopold-filtreringstekniker, biologisk Sanitaire-behandling, Wedeco-desinficering och olika oxideringssystem.

 

Läkemedel

Läkemedel

Vatten är avgörande vid tillverkning av läkemedel, från matarvatten och invärtes behandling till att generera vatten av läkemedelskvalitet och slutligt utsläpp. Behandlingen måste uppfylla standarderna för de relevanta farmakopéer som ska använda vattnet. Olika läkemedelskvaliteter kräver olika behandlingar, från renat vatten (PW) till höggradigt renat vatten (HPW) till den högsta renhetsgraden av vatten för injektioner (WFI). Med Xylems behandlingsprocesser kan du använda säkra och hållbara vattenmetoder hela vägen genom tillverkningen till det sista utsläppet.