It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Råvattenintag och processvattenförsörjning

Pumpning av vatten i industriella och kommunala anläggningar

Många industrier och kommunala anläggningar kräver ett stort inflöde av vatten för sina processer. Vattenintagsstationerna som hanterar inflödet till anläggningarna måste se till att hålla processerna igång. Eftersom vatten krävs för driften är tillförlitlighet och hög pumpeffektivitet avgörande. Intagsstationer används för bland annat:

  • Kraftverk som behöver inflöde av vatten för kylning och kondensering
  • Vattenintag till reningsverk för dricksvattenproduktion
  • Kylvatten för industriella processer
  • Allmänt processvatten
  • Tvättvatten

Vattnet som används i processen kan vara färskvatten eller havsvatten beroende på källan och processbehovet. Havsvatten ställer andra krav på pumparna på grund av salthalten, vilket gör att lösningar som är särskilt framtagna för havsvatten måste användas.

Utmaningar som påverkar val av lösning

  • Höga flöden behövs ofta
  • Tillförlitlighet och redundans är viktigt eftersom pumpfel kan äventyra driften
  • Kontinuerlig drift
  • Energieffektivitet
Produkter Varumärken
Produkter
Gravitationsfiltreringsutrustning
Gravitationsfiltreringsutrustning

Kompletta system som uppfyller tillståndskraven till lägsta möjliga kostnad.

El och Automatik
El och Automatik

Utrustning för styrning, övervakning och kommunikation - för effektivare verksamhetsdrift.

Pumpar
Pumpar

Information, teknisk data och tillämpningar för våra pumptyper.

Varumärken
Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och

Leopold
Leopold

Lösningar för filtrering och klarning inom vatten- och avloppsvattenbranschen.