• Smart water simplified

    Xylem Vue platform powered by GoAigua är en mjukvarubaserad analysplattform - byggd av vattenbolag, för vattenbolag. 

För att verkligen kunna lösa vattenfrågan, måste vi kunna se den så klart som möjligt.

Förståelse och kontroll är nycklar till att göra vattnets infrastruktur effektiv, säkrare och mer tillgängligt. På Xylem tillhandahåller vi digitala lösningar för att visualisera ledningsnätets beteende, optimera systemprestanda och proaktivt skydda tillgångarna och samhället för att säkerställa kontinuitet och driftsäkerhet.

Nu, med Xylem Vue Platform powered by GoAigua – den integrerade mjukvaran och analysplattformen som spänner över hela vattnets kretslopp – kan vattenbolag ta digitaliseringen till nästa nivå, maximera varje investering för att identifiera och lösa problem snabbare, arbeta och leverera vatten mer effektivt och tillgängligt till samhället.

Övervinn era mest pressande vattenutmaningar

Begära information

Vi finns här för att hjälpa dig. Fyll i vårt enkla onlineformulär så kontaktar vi dig antingen via telefon eller e-post, beroende på dina önskemål.

Begär mer information