Xylem bland topp tio på Fortune-listan ”Change the World”

Xylem bland topp tio på Fortune-listan ”Change the World”

Xylem har tagits upp på Fortune-listan ”Change the World” 2018, som rankar 50 företag som har uppnått en viktig social konsekvens genom sin kärnverksamhetsstrategi. Rankad som nummer sju ges Xylem ett erkännande för att skapa reella sociala värden genom sina innovativa lösningar som bidrar till att lösa vattenutmaningar runtom i världen.

– På Xylem har vi förmånen att verka i en bransch där vi kan introducera innovativa metoder och tekniker som inte bara är centrala för vår verksamhet utan även på lång sikt har betydelse för våra samhällen. Vi är hedrade att bli erkända av Fortune som ett företag som prioriterar social konsekvens. Detta är en bekräftelse på det arbete som Xylems närmare 17 000 medarbetare utför för att göra vatten säkrare, mer tillgängligt och överkomligt för människor och samhällen världen över, säger Patrick Decker, Xylems vd.

I år, som är det fjärde året, har Fortune-listan ”Change the World” rankat företag utifrån faktorer som mätbar social konsekvens, affärsresultat, innovationsgrad och företagsintegrering. Bland de Xylem-initiativ som särskilt lyfts fram av Fortune finns företagets pågående arbete med att hjälpa städer att stärka sin resiliens så att de blir bättre rustade för att klara klimatförändringar och återhämta sig efter naturkatastrofer samt Xylems satsningar på smarta vattenlösningar.

På senare år har Xylem fått ett antal erkännanden för sitt ledarskap på hållbarhetsområdet. Forbes och JUST Capital har tagit med Xylem på sin lista ”America’s Most JUST Companies” och Barron’s har rankat Xylem bland topp 10 på sin nyintroducerade lista för de 100 mest hållbara företagen med säte i USA. Xylem har också fått utmärkelsen ”Engage for Good Gold Halo Award” för sitt Watermark-program för medarbetares frivilliginsatser.

Läs Xylems hållbarhetsrapport 2017.

efter Chad Henderson