Singapores turistö får modern avloppsvattenhantering

Singapores turistö får modern avloppsvattenhantering

Singapore är en önation och stadsstat med drygt 5,6 miljoner invånare på 710 km2 liten yta och har ett dagligt vattenbehov på cirka 1,6 miljoner m2. För att tillgodose sitt vattenhanteringsbehov måste Singapore utveckla innovativa lösningar för att samla in, rena och återanvända avloppsvatten och regnvatten från hela nationen, även turistön Sentosa.
 
På Sentosa, som förvaltas av Sentosa Development Corporation (SDC), finns många spännande temaattraktioner, grönskande regnskog, guldgula sandstränder, lyxbostäder och världskända golfbanor. Totalt välkomnade detta paradis imponerande 19,1 miljoner gäster under åren 2017 och 2018.
 
Att driva en myriad av utvecklingar på en 500 hektar stor ö medför många utmaningar, till exempel att säkerställa en konstant försörjning av vatten och el och en effektiv avloppsvattenhantering. Med en hög besöksvolym är turistön beroende av ett komplext system med pumpstationer för att avlägsna avloppsvatten efter behov.

Uppgraderar ett föråldrat pumpsystem för utbyggd resiliens

Sentosas komplexa pumpsystem och PLC:ernas programmerbara algoritmer var från 1990-talet och inte längre fullt anpassade för den nuvarande driften. SDC bestämde sig för att göra en ordentlig undersökning av alla befintliga pumpar och upptäckte att flera pumpar behövde en noggrann översyn. Hela systemet behöver uppgraderas och SDC-teamet började söka efter en mer robust lösning med pumpar som hade en väl dokumenterad prestanda.
 
– Undersökningen bekräftade inte bara att våra gamla pumpar inte längre klarade våra avloppsvattenhanteringsbehov. Den fick oss också att inse att ett övervakningssystem som kunde generera incidentrapporter skulle hjälpa oss att identifiera specifika orsaker till pumphaverierna, säger Steven Kong, Senior Project Engineer, SDC.
 
Frånvaron av en övervakningsstyrenhet i pumpsystemet visade sig vara förödande för pumpstationerna eftersom skadade pumpar aldrig skulle upptäckas. När man till slut identifierade dem var det ofta för sent. De trasiga pumparna var i de flesta fall ingen idé att försöka laga utan de var tvungna att bytas ut.

Nya pumpar, sändare och övervakningssystem

Efter en grundlig genomgång beslutade SDC att installera tre av Xylems lösningar: Flygt N-pumpar, MJK Shuttle®-ultraljudsnivåsändare och Flygts övervaknings- och styrsystem MultiSmart®. Genom att kombinera Flygt N-pumpar med en problemfri nivåsändare och ett intelligent pumpstationshanteringssystem tillgodoser Xylems lösning behoven på ön och eliminerar de tidigare problemen.
 
N-pumparna lämpar sig för en mängd olika avloppsvattenstillämpningar. De ersatte de äldre pumparna i 11 pumpstationer i den södra regionen av Sentosa: två torruppställda och nio våtuppställda installationer. Tack vare Flygt N-pumparnas patenterade N-teknik med innovativa självrensande pumphjul kunde SDC minska sina kostnader både för energiförbrukning och oplanerat underhåll.
 
– De 11 pumpstationerna betjänar viktiga turistattraktioner, golfbanor och hotell. De nya pumparna går fortfarande utan några problem med igensättning! Tidigare brukade vi behöva skicka ut slamsugbilar en gång i månaden. Men sedan vi installerade de här Flygt N-pumparna har vi sluppit det, säger Kong.

Avancerade fjärrövervakningsfunktioner

SDC behövde dock fortfarande en övervakningsstyrenhet för att hålla ihop systemet. På Xylems rekommendation beslutade SDC-teamet därför att installera ett skalbart system med avancerade fjärrövervakningsfunktioner för regelbundna kontroller av systemets status, vilket ger de gott om tid att reagera innan någon skada hinner ske.
 
– Vi hade tidigare problem med de gamla pumpstationernas PLC-program. MultiSmart® sköter alla grundläggande och avancerade funktioner automatiskt. Styrsystemets historiklogg var också helt avgörande för oss när vi nyligen behövde identifiera grundorsaken till ett snabbt översvämningsförlopp i en av pumpstationerna. Med de detaljerade händelsedata som loggades hade vi den information vi behövde för att hinna åtgärda problemet i tid, säger Kong.
 
Styrsystemet har även automatisk återställning av icke-kritiska larm, ett utökat motorskydd samt en sms-larmfunktion.
 
– Sms-larmen är utan tvekan favoritfunktionen bland våra teammedlemmar. Problem med pumpstationer kan uppstå när som helst på dygnet och vi har inte personal stationerad i närheten av varje station hela tiden. Med sms-larmen får vi direkt ett specifikt larmmeddelande om ett problem skulle uppstå och vi kan då snabbt lösa problemet, säger Kong.
 
– För att få en bättre vattenförvaltning är det helt avgörande att välja en perfekt teknisk lösning för varje tillämpning. Vi är glada att våra lösningar levde upp till Sentosas behov. De har inte heller haft några större haverier sedan dess. Framförallt säkerställer våra lösningar en smidig och pålitlig drift och litet underhåll för många år framöver, tillägger Koh Chong Hin, verkställande direktör för Xylem i Sydostasien.