It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Intervju med Xylems vd Patrick Decker: Firar Xylems 10 år av att lösa vattenfrågan

Intervju med Xylems vd Patrick Decker: Firar Xylems 10 år av att lösa vattenfrågan

Xylem firar 10 år av att lösa vattenfrågan efter avknoppningen från ITT och debuten på New York-börsen som fristående bolag. Making Waves pratade med Xylems vd Patrick Decker om företagets arbete med kunder och samarbetspartner för att främja vattenteknik och innovation i syfte att göra samhällen runtom i världen mera vattensäkra.

Hur har vattensektorns arbete med att lösa världens vattenutmaningar förändrats de senaste åren?

Över hela världen ser vi hur vattenutmaningarna tilltar. Vattenbristen, tillgången på vatten till överkomliga priser och infrastrukturens uthållighet i förhållande till klimatförändringarna är problem som blir allt allvarligare och som påverkar fler människor än någonsin. Det innebär att vattensektorn hela tiden måste hitta nya sätt att lösa problem för att kunna hjälpa samhällen att bli mer uthålliga och hållbara.

Den goda nyheten är att digital teknik och andra avancerade lösningar kan göra en enorm skillnad. De kan stärka och optimera vattensystemen bland annat genom stora vatten-, energi- och kostnadsbesparingar. På Xylem arbetar vi varje dag med att utveckla de här lösningarna och hjälpa våra kunder att införa dem. Att se hur vi gemensamt kan påverka dessa samhällen är så inspirerande. Det har nog aldrig varit mer spännande att få arbeta med vatten än nu.

När vi på Xylem nu firar 10 år, vilka är de viktigaste lärdomarna från vår resa så här långt?

Vår slogan på Xylem är ”Let’s solve water”. Det säger allt. Vi är fullt fokuserade på att hjälpa samhällen att lösa de allra tuffaste vattenutmaningarna de står inför tillsammans med våra kunder och vårt nätverk av samarbetspartner. Den viktigaste delen av meningen ”Let’s solve water” är ”Let’s”. Låt oss, det är ett lagarbete. Tillsammans kan vi komma på djärva idéer som hjälper oss att lösa problem som en gång var svåra att hantera.

Kombinationen av innovation och medskapande mellan partners som delar våra värderingar betyder allt. Den driver våra framsteg och hjälper oss att forma nästa generations vattenlösningar, från digitala produkter och lösningar till verktyg som främjar vattenrättvisa, innovativa metoder som gör det möjligt att återvinna vatten och andra hållbara lösningar som förbättrar och optimerar vatten. Jag är så tacksam för vårt team på 16 000 kolleger och våra partners runtom i världen. Det ska bli så spännande att se den skillnad vi kan göra de kommande tio åren och därefter.

Hur fördjupar Xylem sitt arbete med social påverkan som organisation?

Alltsedan starten har vi varit ett företag med stort fokus på att skapa sociala värden. Det är själva kärnan i vår identitet. På senare år har vi fördjupat detta arbete genom att utöka vårt program för företagets samhällsansvarsprogram, Xylem Watermark, vars syfte är att ge utbildning och rättvis tillgång till rent vatten och ordentliga toaletter. I dag samarbetar vi med ledande icke-statliga organisationer som UNICEF, Mercy Corps, Americares, Planet Water, EarthEcho International med flera. Vi gör det också möjligt för våra kunder och andra intressenter att engagera sig. Vi skapar sociala värden genom att lösa vattenfrågan tillsammans.

Dessutom försöker vi hitta kreativa sätt att öka medvetenheten och engagemanget hos allmänheten kring vatten och visa att vi inte kan vara belåtna med den nuvarande situationen.  Vårt samarbete med City Football Group, moderbolaget som äger Manchester City Football Club, är ett exempel på detta. Hittills har vi nått ut till över en miljard människor med våra kampanjer för ökad medvetenhet om vatten bland allmänheten. Jag skulle inte kunna vara mera stolt. Och även här rör det sig förstås om ett lagarbete.

Vad betyder det att lösa vattenfrågan för dig?

Att få leda ett företag med en sådan känsla av mening är ett av de största privilegierna i mitt liv. Det får mig att tänka på en speciell händelse. Som en del i vårt humanitära arbete för ett par år sedan samarbetade vi med distributörer och ideella organisationer för att bygga en brunn för en familj som hade bott på samma fastighet utanför San Antonio i Texas, USA, i 20 år utan någon säker källa till rent vatten. Efteråt tackade föräldrarna oss och sade: ”Vatten är frihet.” De orden kommer jag aldrig att glömma! Genom vårt arbete tillsammans med våra kolleger och samarbetspartners hjälper vi familjer och samhällen att lösa en av deras mest grundläggande utmaningar. Vi hjälper dem att leva ett bättre liv. Det är ett privilegium att få vara verksam inom vattensektorn under den här tiden i historien. Här har vi verkligen vårt livs chans att göra skillnad.

Läs mer om hur Xylem löser vattenfrågan och främjar hållbarhet: Xylems hållbarhetsrapport