Vattenbolag i Paris använder SmartBall® för att snabbt hitta läckor i vattenledningar

Vattenbolag i Paris använder SmartBall® för att snabbt hitta läckor i vattenledningar

Eau de Paris, ett vattenbolag i Paris, behövde inspektera en viktig, nästan 100 år gammal, dricksvattenledning för att hitta läckor utan att det påverkade driften. Lösningen blev Xylems SmartBall-plattform som snabbt pekade ut exakt var läckorna fanns i tre effektivt utförda insatser.

Eau de Paris förser tre miljoner människor med vatten av hög kvalitet och strävar efter att vara ledande inom hållbar vattenförvaltning. Deras fokus är därför att optimera driften, införa digital teknik och leverera vatten till brukarna till ett rimligt pris.

Förra året behövde Eau de Paris inspektera en 39 kilometer lång vattenledning i Voulzie, ett gjutjärnsrör som var byggt 1924 med 1,25 meter i diameter. Det fanns dock två problem.

Det ena problemet var att röret var för smalt för att kunna kontrolleras direkt av teknikerna och för svåråtkomligt för att undersökas med kamera. Det andra var att inspektionen inte fick påverka driften eftersom detta är en av huvudledningarna som förser Paris med dricksvatten dagligen.

Eau de Paris har samarbetat med Xylem i över 30 år. Valet föll därför på Xylems SmartBall-plattform för att snabbt nå ett resultat.

SmartBall-plattformen är ett friflytande inspektionsverktyg som kan upptäcka riktigt små läckor tack vare en mycket känslig akustisk sensor. Den kan också användas för att kartlägga rörledningar, vilket framförallt kommer till stor nytta i äldre ledningar.

Under en inspektion placeras SmartBall i en rörledning, spåras medan den flyter fram i röret och dras sedan ut igen.

GPS-koordinater för varje vattenledningsläcka

Inspektionen av vattenledningen i Voulzie utfördes i tre steg. Den första sträckan på 16 km tog 18 timmar att inspektera, den andra sträckan på nästan 19 km tog 21 timmar och den sista sträckan på 4 km tog 5 timmar. Därefter sammanställdes de data som samlats in av SmartBall-plattformen i en rapport där varje läckas beskaffenhet fastställdes med hjälp av GPS-koordinater.

”Det här projektet blev mycket lyckat. Digitala innovationer som SmartBall-plattformen är mycket värdefulla verktyg när vi ska optimera vår förvaltning av vattenledningsnäten och förbättra vår vattenhushållning. Detta gynnar såväl våra brukare som miljön, säger Sebastien Popot”, ansvarig för diagnostikprojekt på Eau de Paris.

Genom att analysera inspektionsrapporten från Xylem kunde Eau de Paris snabbt börja åtgärda läckorna och ta fram en prioriteringsordning för rörreparationer.

Läs mer om Xylems lösningar för rörinspektioner.
 
Begär information