It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ny Beijing-flygplats anlitar Xylem för att leverera ”Green City”

Xylem-lösningar genererar 10 % av den förnybara energin som används på hela flygplatsen.
 
I september invigdes Beijing Daxing International Airport. Den har världens största terminalbyggnad med en arkitektur som breder ut sina ”vingar” likt en Fenix. Totalt 11 miljarder dollar har investerats i denna tekniskt avancerade flygplats. Xylem har levererat dräneringssystem till start- och landningsbanorna och ett markvärmepumpsystem till terminalbyggnaden. Energieffektiva pumplösningar var en avgörande förutsättning för projektet som följer en miljövänlig ”Green City”-filosofi.
 
Den nya flygplatsen Beijing Daxing International Airport ligger mellan Beijing, Tianjin och Hebei i ett ganska låglänt område. Därför behövde dräneringssystemen för start- och landningsbanorna vara mycket effektiva och tillförlitliga. Pumparna behövde också vara energieffektiva för att målen för hela flygplatsens miljöpåverkan skulle uppnås. Xylem valdes ut för att tillhandahålla åtta regnvattenpumpstationer på start- och landningsbanorna, däribland 34 Flygt-pumpanläggningar.
 
– Xylem satte samman ett team av experter till projektet med omfattande erfarenhet av lösningar för internationella flygplatser. De utvecklade en lösning som kunde möta Beijing Daxing International Airports speciella krav på effektivitet och resiliens, säger Chen Wenbin, Northern Sales Manager för teamet för kommersiella byggnader på Xylem i Kina.
 
2021 förväntas flygplatsen betjäna 45 miljoner passagerare per år. Förseningar på grund av stora regnmängder som inte leds undan tillräckligt snabbt skulle orsaka allvarliga ekonomiska förluster och stora problem för resenärerna. För att förhindra detta har flygplatsen ett sekundärt dräneringssystem med rörsystem för regnvatten, vattentank, pumpstation och en öppen dräneringskanal. Vattenpumparna spelar en avgörande roll för att dräneringssystemen ska fungera effektivt.

Xylems markvärmepumplösning

Xylem hjälpte även till att utveckla markvärmepumpsystemet på flygplatsen. Systemet värmer och kyler både kontor och allmänna områden på flygplatsen. Lösningen var också nödvändig för att minska miljöpåverkan. Värmeväxlingsrör grävdes ned i 11 000 brunnar och två energistationer byggdes med åtta markvärmepumpanläggningar.
 
Genom att utnyttja den jämna marktemperaturen sänker markvärmepumpsystemet energiförbrukningen för hela flygplatsen. Xylems högeffektiva AC-vattenpumpar utgör en viktig del av systemet. Pumparna hjälper till att utvinna markvärmen vintertid och ger svalka sommartid. Till systemet tillhandahöll Xylem 50 stycken VSX-pumpar med dubbla inlopp från Bell & Gossett. Markvärmepumparna genererar 10 procent av den förnybara energin som används på hela flygplatsen.
 
– Genom att markvärmepumpsystemet ger förnybar energi bidrar det till att flygplatsen kan minska energianvändningen och utsläppen, säger Shi Lin, Technical Manager för kommersiella byggnader och bostäder och vattentillämpningssystem på Xylem i Kina, och tillägger:
– Tillsammans arbetade vi för att förse flygplatsen med en ren energikälla som kommer att hålla för lång tid framöver.

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.