Försörjer världens högsta byggnad med vatten

Försörjer världens högsta byggnad med vatten

Världens högsta byggnad, Burj Khalifa i Dubai, är ett storslaget byggnadsverk. Med sina 829,8 meter är den högre än två Empire State Building staplade på varandra. En av de många utmaningar det innebar att uppföra den här imponerande byggnaden var hur vattnet skulle kunna transporteras ända upp till översta våningen. Byggnadsingenjörerna hittade en lösning i Xylems Lowara-pumpar.

Xylem driver den teknologiska utvecklingen inom vattentransportsystem och har levererat toppmodern pumputrustning till flera prestigefyllda projekt i Mellanöstern. När Xylems Lowara-pumpar valdes till det här projektet var driftsäkerheten och energieffektiviteten avgörande faktorer.

Burj Khalifas vattenledningssystem är utrustat med sex vattentransportenheter och sju tryckstegringsenheter från Xylem. Tryckstegringsenheterna, som används för att öka vattentrycket, är utrustade med Hydrovar-varvtalsreglering.

1 000 kubikmeter om dagen

I samarbete med konsulter och entreprenörer har Xylem lyckats sänka pumparnas energiförbrukning betydligt. Hydrovar-styrenheterna som reglerar pumparnas varvtal kan sänka energiförbrukningen med 30 procent och samtidigt se till att resttrycket är konstant vid alla vattenutlopp, oavsett tid på dygnet eller antal användare.

I Burj Khalifa distribuerar Xylems specialkonstruerade varvtalsreglerade tryckstegringsenheter 1 000 kubikmeter vatten varje dag ända upp till översta våningen. Pumparna är placerade dels på källarnivå, dels på två tekniska plan en tredjedel upp av byggnadens totala höjd. De levererar allt hushållsvatten i byggnaden.

För att allra högsta kvalitet skulle uppnås monterades tryckstegringsenheterna på Xylems Lowara-fabrik i Vicenza, Italien, och levererades och sattes i drift på plats. Vattensystemet kan leverera i genomsnitt 946 000 liter vatten per dygn och samtidigt ta vara på vatten från kondens från kylsystemet.

efter Simon