• Vid behov av snabb support

  Hör av dig så hjälper vi dig

  Kontakta oss

 • Xylems insatser globalt gällande COVID-19

  Läs mer

 • Xylem Watermarks insatser gällande COVID-19

  Xylem Watermark hjälper samhällen världen runt som drabbats av COVID-19

  Learn More

 • Al Cho & George Hawins talar om:

  Vikten av kontinuitet under och efter pandemin

  A white paper exploring strategies and solutions to help utilities achieve greater visibility, continuity and resilience during the COVID-19 crisis.

  Läs nu

Agerande under COVID-19 krisen

När COVID-19 blev känt fokuserade Xylem på att säkerställa våra medarbetares säkerhet, supportera våra kunder som ser till att vatten och andra samhällskritiska funktioner fungerar, samt på att bistå med humanitär hjälp till samhällen i nöd. 

Låt oss hålla kontakt under krisen

Under dessa föränderliga tider arbetar vi för att dela insikter, resurser och bra exempel. Dessa kan snabbt implementeras för att bidra till dina medarbetares ökade säkerhet, upprätthålla kontinuiteten i verksamheten och ge dig det stöd du behöver. Tillsammans kan vi se till att allt fler blir bättre informerade om möjligheterna.