Industries and Applications

Xylem Rule serves a wide range of industries.

Sjöfart och marint bruk

Sjöfart och marint bruk

Marina miljöer är krävande. Att stänga funktionerna är inte ett alternativ, så den utrustningen som väljs måste vara tålig och beprövat tillförlitlig. Xylems sortiment av produkter kombinerat med företagets expertkunskaper inom processteknik ger lösningar som är energieffektiva, effektiva och framför allt tillförlitliga.

Industrial

Industrial

Xylem specializes in solutions for your raw water intakes and wastewater & storm water needs across a wide range of industries. Even though no two industrial water handling situations are the same, Xylem is a common denominator in the solutions. We combine dependable water management innovation with industry expertise to create custom industrial solutions for nearly all requirements.

Learn more