It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Branscher och tillämpningar

Xylems varumärke Lowara är ledande inom långsiktiga ekonomiska lösningar för pumpning och cirkulering av rent eller smutsigt vatten. De huvudsakliga branscher som betjänas är:

Jordbruk

Som medlem av en bransch som använder 70 % av världens vattenresurser inser du att vattnets kvalitet, leverans och hantering är avgörande för din framgång. Ditt resultat är beroende av det, liksom hälsan och välmåendet hos människor världen över. 

Det är därför jordbruksexperter och producenter förlitar sig på Xylems totallösningar för att leverera vatten, behandla avloppsvatten och utföra analyser, även under de mest krävande förhållanden. ​

LÄS MER

Vattenbruk

Vattenbruk står för 50 procent av den fisk som konsumeras globalt. Beroendet av vattenbruk förväntas öka flera gånger snabbare än övrig köttproduktion. Det växande beroendet av vattenbruk innebär stora möjligheter, men ökar också riskerna för producenterna. Xylem erbjuder processer som är avgörande för framgångsrikt vattenbruk, inklusive desinficering av cirkulerat vatten, som är avgörande för fiskarnas hälsa, värmeväxlare som håller temperaturen inom optimala intervall och ett komplett sortiment av pumpar.

Kommersiella byggnader

Kommersiella byggnader inkluderar hotell, köpcentrum, skolor, kontorsbyggnader och sjukhus. Där vistas ofta många människor samtidigt. Detta ökar behovet av tillförlitliga och energieffektiva lösningar med kapacitet att hantera ständigt varierande medier och flöden.

LÄS MER

Allmänna industriella tillämpningar

Vi håller industrin igång med tillförlitliga vatten- och avloppsvattenpumpar

Xylem specialiserar sig på lösningar för råvattenintag samt behov som rör avloppsvatten och dagvatten inom en lång rad branscher. Beroende på bransch ställs olika krav på våra produkter. Vanliga förfrågningar är specialmaterial för hantering av frätande medier, tillämpningar för höga temperaturer samt pumpar för stora flöden och explosionssäkra pumpar.

LÄS MER

Gruvdrift

Gruvdrift kräver en hel del av vattenbehandlingssystemen. Oavsett om det gäller transport av vatten eller slam, behandling av drickbart vatten och processvatten eller hushålls- och processavloppsvatten, måste systemen vara robusta, tillförlitliga och enkla att använda. Som global ledare inom vatten- och avloppsvattensystem tillhandahåller Xylem ett komplett sortiment av utrustning och tjänster för transport, behandling och instrumentering som förenklar vattenhanteringen. Alternativ för uthyrning finns tillgängliga för huvuddelen av utrustningen och processerna. Xylems tekniker och Total Care-specialister kan tillhandahålla support och eftermarknadstjänster från experter

LÄS MER

Olja och gas

Tillämpningsområdena för tillfälliga avvattningspumpar är lika varierade som själva olje- och gasindustrin. Godwin- och Flygt-avvattningsprodukterna klarar jobbet tack vare den omfattande support och de ingenjörsteam de har i ryggen.