It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Adaptive N

Adaptiv N-hydraulik är ännu en innovation som ytterligare förbättrar N-teknikens självrengörande funktioner för små pumpar. Små avloppsvattenpumpar med adaptiv N-teknik ger oöverträffad prestanda utan igensättningar och bibehållen hög effektivitet.

Detta åstadkoms genom det adaptiva N-pumphjulets patenterade axiella rörelse längs pumpaxeln. Det adaptiva N-pumphjulet rör sig längs axeln bort från insatsringen när det stöter på extra tunga fasta föremål, så att stora pappershanddukar och tufft avfall kan passera igenom. När skräpet har pumpats ut återgår pumphjulet automatiskt till sitt normala driftläge.

Pumphjulets axiella rörelse minskar påfrestningarna på axeln, tätningarna och lagren och utökar därmed pumpens livslängd. Den tillförlitliga prestanda utan igensättningar som du får från en pump med adaptiv N-teknik ger dig sinnesro och minimala underhållsbehov. Sammantaget gör den adaptiva N-hydrauliken att du kan uppnå tillförlitlig och ekonomisk pumpning.