It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Behandlingssystemer og pumper for drikkevann

Kommuner er avhengige av vanninfrastruktur – men de fleste merker det ikke

Vann er selve livsnerven i ethvert samfunn. I den industrialiserte verden tas vannet for gitt. Tjuefire timer om dagen, sju dager i uken. Det er der for menneskene, bedriftene og industrien bare ved å vri på kranen eller åpne en ventil. Mange tenker ikke videre over det. Samfunn kan ta vann for gitt fordi vannforsyningsselskapene ikke gjør det. Det krever hardt arbeid og stor innsats for å sikre helse og tilrettelegge for handel.

I dag må vannforsyningsselskapene gjøre mer med mindre, og det er ikke enkelt. De må spare energi, utnytte hver dråpe vann, bruke personellet mest mulig effektivt for å holde kostnadene nede, samtidig som de oppfyller strengere krav og høyere kvalitet. Vannforsyningsselskaper har stolt på Xylems eldre merker i mange tiår. Forskningsteam utvikler kontinuerlig innovasjoner for å gjøre prosessene og utstyret mer energieffektivt, mer pålitelig, mer vanneffektivt og enklere å betjene.

Desinfisering
Kran-/drikkevann Desinfisering
Filtrering
Kran-/drikkevann Filtrering
Rensing
Kran-/drikkevann Rensing