Filtrering

Filtrering er den mekaniske eller fysiske prosessen som brukes for å skille ut faststoffer ved å sette mellom et medium som bare væsken kan passere og de store partiklene i væsken holdes tilbake.

Mediefiltrering
Kran-/drikkevann > Filtrering Mediefiltrering
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.