It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rensing

Rensing, sedimentering eller flotasjon er fysiske vannbehandlingsprosesser som bruker tyngdekraft eller oppdrift for å fjerne suspenderte faststoffer fra vann. Faststoffpartikler som trekkes inn på grunn av turbulensen til vann i bevegelse kan fjernes naturlig ved hjelp av sedimentering i stille vann i sjøer og hav. Sedimenteringsbassenger er dammer konstruert for å fjerne faste stoffer ved hjelp av sedimentering. Sedimenteringsbassenger bygges med mekaniske midler for kontinuerlig fjerning av faste stoffer som utfelles ved sedimentering. Rensesystemer for flotasjon av innblandet luft anses som høyhastighetsrensere som innfører vann mettet med luft som oppdrift.

Merker
Merker
Leopold
Leopold

Filtrerings- og renseløsninger for vann- og avløpsvannindustrien.

Flygt
Flygt

Et premium-utvalg av produkter og løsninger for flytting og behandling av vann og avløpsva