Råvannsinntak og behandlingssystemer

Å pumpe vann frem til kommunale og industrielle anlegg

Mange industrier og kommunale anlegg krever stor tilførsel av vann til prosessene. Vanninntaksstasjoner som håndterer tilførselen til anleggene, må holde prosessen i gang. Fordi det er nødvendig med vann til driften, er pålitelighet og høy pumpeeffektivitet avgjørende. Inntaksstasjoner brukes i anlegg som disse:

  • Kraftverk som krever tilførsel av vann for kjøling og kondensering
  • Vanninntak i renseanlegg for drikkevannsproduksjon
  • Kjølevann for industrielle prosesser
  • Vann for generelle prosesser
  • Vaskevann

Vannet som brukes i prosessen kan være ferskvann eller sjøvann avhengig av kilden og prosessbehovet. På grunn av saltinnholdet stiller sjøvann andre krav til pumpene, så det er helt nødvendig med løsninger spesialkonstruert for bruk med sjøvann.

Forstå dine utfordringer

  • Det trengs ofte store strømmer
  • Pålitelighet og redundans er viktige, siden pumpesvikt kan stanse driften
  • Kontinuerlig drift
  • Energieffektivitet
Produkter Merker
Produkter
Pumper
Pumper

Informasjon, brukstips og tekniske data for alle pumpetypene våre.

Pumpestyring og overvåkingssystemer
Pumpestyring og overvåkingssystemer

Overvåknings- og styringsprodukter som hjelper deg holde kontrollen hele døgnet.

Merker
Godwin
Godwin

Et bredt utvalg av helautomatiske, selvsugende pumper som brukes i avvanningsapplikasjoner

Lowara
Lowara

Lowara har pålitelige og økonomiske løsninger for pumping og sirkulasjon av rent eller ski

Leopold
Leopold

Filtrerings- og renseløsninger for vann- og avløpsvannindustrien.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.