It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Råvannsinntak og behandlingssystemer

Å pumpe vann frem til kommunale og industrielle anlegg

Mange industrier og kommunale anlegg krever stor tilførsel av vann til prosessene. Vanninntaksstasjoner som håndterer tilførselen til anleggene, må holde prosessen i gang. Fordi det er nødvendig med vann til driften, er pålitelighet og høy pumpeeffektivitet avgjørende. Inntaksstasjoner brukes i anlegg som disse:

  • Kraftverk som krever tilførsel av vann for kjøling og kondensering
  • Vanninntak i renseanlegg for drikkevannsproduksjon
  • Kjølevann for industrielle prosesser
  • Vann for generelle prosesser
  • Vaskevann

Vannet som brukes i prosessen kan være ferskvann eller sjøvann avhengig av kilden og prosessbehovet. På grunn av saltinnholdet stiller sjøvann andre krav til pumpene, så det er helt nødvendig med løsninger spesialkonstruert for bruk med sjøvann.

Forstå dine utfordringer

  • Det trengs ofte store strømmer
  • Pålitelighet og redundans er viktige, siden pumpesvikt kan stanse driften
  • Kontinuerlig drift
  • Energieffektivitet
Merker
Merker
Godwin
Godwin

Et bredt utvalg av helautomatiske, selvsugende pumper som brukes i avvanningsapplikasjoner

Lowara
Lowara

Lowara har pålitelige og økonomiske løsninger for pumping og sirkulasjon av rent eller ski

Leopold
Leopold

Filtrerings- og renseløsninger for vann- og avløpsvannindustrien.