It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kommunal avløpsvannpumping og behandling

Håndter vannkostnadene

Uansett om de er store eller små, alle vann- og kloakkrenseanlegg og oppsamlingssystemer har de samme utfordringene: Kombinasjonen av aldrende infrastruktur og dynamiske reguleringsomgivelser utfordrer hele tiden kostnadene ved å behandle vann. Og det blir ikke noe enklere. Til sammen utgjør disse kravene en stor belastning for vann- og avløpsvannsystemene og de ansatte. 

Heldigvis er Xylem en erfaren partner som kan hjelpe deg gjennom disse utfordringene.

I noen tilfeller er utleieutstyr den rette løsningen og Xylem har utleiemulighetene. Nedetid er ikke et alternativ for denne typen viktig drift, og det er noe vi forstår.