It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpestasjoner og flomavlastning for overvann

Å forhindre stormflo- og flomskader

Pumpestasjoner for overvann bidrar til vern av områder ved å pumpe vekk store vannvolum og dermed forhindre oversvømmelser. Mange byer og kommuner ligger ved eller i nærheten av vannmasser, noe som danner et behov for store, pålitelige pumpesystemer som kan håndtere store vannvolum. Andre ligger i flate landområder hvor det er sakte og vanskelig for naturlig vann å renne bort. Pålitelig er hovedparameteren når overvannsinstallasjoner skal konstrueres.

Flomvann inneholder ofte faste stoffer og store mengder fibrøse materialer som greiner, løv, ugress, avfall, smuss og sedimenter som sand, mudder, gjørme og jord. Pumpene og pumpestasjonen står overfor tøffe utfordringer ettersom avfall ikke må fanges i pumpene eller sediment i pumpesumpen. Innstrømming til variasjonen varierer mye mellom tørre årstider og oversvømmelser. De mest pålitelige pumpene bør brukes sammen med en feilfritt utformet stasjon for å sikre trygg drift.

Forstå dine utfordringer

  • Stormflo inneholder ofte faststoffer og store mengder fibermaterale
  • Store vannmengder flommer inn i løpet av kort tid
  • Brukes bare i korte tidsperioder i løpet a året, men krever høy pålitelighet når den er i bruk
  • Gode innløpsgrinder er nødvendige

 

Håndtering av overvann
Overvann og oversvømmelse Håndtering av overvann
Flomforebygging
Overvann og oversvømmelse Flomforebygging
Overvannsdrenering
Overvann og oversvømmelse Overvannsdrenering
Desinfisering
Overvann og oversvømmelse Desinfisering
Orkanberedskap og respons
Overvann og oversvømmelse Orkanberedskap og respons