It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Bransjer og bruksområder

Xylem tilbyr en rekke avanserte løsninger for avløpsvann og vann som bidrar til at operatører over hele verden oppnår avløpsvannkvaliteten som kreves, og samtidig leverer optimal ytelse, pålitelig drift og betydelig energibesparing uansett industri eller bruk. Xylem lytter, lærer og tilpasser seg det lokale miljøet når de arbeider med kunder, for å sikre best mulig utforming tilpasset alle spesifikke behov. Nedenfor finner du anbefalte industrier og bruksområderer.

Kommunalt avløpsvann

Ved utnyttelse av kraften som naturen bruker for å rense elver og bekker – luft, mikrober, tyngdekraft, lys – har avløpsvannindustrien revolusjonert rensing og gitt helse til samfunn, elver, bekker, sjøer og hav. Gjennom Xylems brede portefølje og ekspertise, evalueres kundens behov og riktig løsning leveres med lave livsløpskostnader. Når vannet forlater anlegget, er det ikke lenger avløpsvann, men en svært verdifull ressurs.

 

Kommunalt drikkevann

Vannforsyningsselskapene må gjøre mer med mindre, og det er ikke enkelt. De må spare energi, utnytte hver dråpe vann, bruke personellet mest mulig effektivt for å holde kostnadene nede, samtidig som de oppfyller strengere krav og høyere kvalitet. Xylem utvikler innovasjoner for å gjøre prosessene og utstyret mer energieffektivt, mer pålitelig, mer vanneffektivt og enklere å betjene.

Akvakultur

Akvakultur leverer 50 prosent av fisken som konsumeres globalt. Det forventes at tilliten til akvakultur vil fortsette å øke flere ganger veksten innen annen kjøttproduksjon. Denne økende tilliten til akvakultur gir enorme muligheter, men også økt risiko for produsentene. Xylem tilbyr prosesser som er livsviktige for at akvakultur skal lykkes, inkludert desinfisering av sirkulert vann for å opprettholde fiskehelsen, varmevekslere for å opprettholde optimal vanntemperatur og et komplett utvalg av pumper.

Næringsmiddelindustrien

Med en stadig økende befolkning, er det en verdensomspennende utfordring å brødfø verden. Vann står sentralt i denne problematikken, fordi matproduksjon er den definitivt største forbrukeren av vann. Å redusere vannavtrykket innen matproduksjon er et sentralt mål i mat- og næringsmiddelindustrien. Xylem kan bistå i å optimere og administrere hver fase i produksjonsanleggets vannsyklus. Kunder bruker hele vannsyklusløsninger, som energieffektive Flygt pumper, til å transportere vann gjennom anlegget, sammen med industriledende Leopold filtreringsteknologier, Sanitaire biologisk behandling og Wedeco desinfeksjons- og oksidasjonssystemer.

 

Skipsfart

Marine miljøer er svært utfordrende Enten det gjelder et handelsskip, marinefartøy eller en offshore-plattform, er det trangt om plassen og lite rom for reservedeler uansett prosess eller utstyr. Nedstenging er ikke et alternativ, så det utvalgte utstyret må være solid og garantert pålitelig. Xylems portefølje med produkter og vår prosesstekniske kompetanse gir løsninger som er energieffektive, effektive og viktigst av alt: pålitelige.

Tremasse og papir

Xylem har samarbeidet med tremasse- og papirprodusenter i mer enn to tiår for å innlemme de mest avanserte, energieffektive og letthåndterlige ozonsystemene i deres prosesser. Xylems varemerke Wedeco utviklet Z-Compact-systemet spesielt med tanke på behovene innen tremasse- og papirindustrien ved å kombinere pålitelighet og energieffektivitet med en kompakt konfigurasjon og plug-and-play-systemer for hurtig installasjon og oppstart. For behandling av avløpsvann tilbyr Sanitaire utstyr for oppløsning av ozon for nedsenkbare biologiske behandlingssystemer. Leopolds biofiltreringsprosess som kombinerer ozon, bryter ned og behandler selv den vanskeligste COD.