It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Om Wedeco

Wedeco ble grunnlagt i Herford i Tyskland i 1976 for å utvikle kjemikaliefri og miljøvennlig teknologi for vannbehandling, inkludert ultrafiolett lys og ozonsystemer. Det er installert mer enn 250 000 Wedeco-systemer for UV-desinfeksjon og ozonoksidering verden over i private, offentlige og industrielle anlegg. Wedeco innførte ozonteknologien i 1988 og har siden ekspandert internasjonalt. UV-desinfeksjonssystemer har et antall bruksområder inkludert vannbehandling og akvakultur. Ozondesinfeksjonssystemer kan brukes til drikkevann, avløpsvann, prosessvann, produktpolering, bleking, ozonolyse/syntese og luktfjerning.

Wedeco UV-systemer tilbyr kundene et alternativ til miljøfarlige kjemikalier som brukes til desinfeksjon inkludert klor, klordioksid og hypokloritt. UV-desinfeksjon er overtatt fra den naturlige virkningen av sollys og er svært allsidig. UV-lys kan brukes for å desinfisere vann, ødelegge skadelige mikroorganismer i andre væsker, på overflater og i luften. Wedeco UV-systemer er egnet for desinfeksjon av drikkevann, prosessvann, avløpsvann, saltvann, ultrarent vann og andre gjennomskinnelige væsker, som f.eks. sirup.

Ozon er et av de sterkeste oksideringsmidlene som kan framstilles, og brukes vanligvis for å behandle vann til kommunal og industriell bruk. Ozon har den spesielle fordelen at det virker på en miljøvennlig måte. Skadelige stoffer, farger, lukter og mikroorganismer ødelegges direkte av oksideringen uten at det dannes skadelige, klorerte biprodukter. I tillegg til å behandle drikkevann og avløpsvann brukes Xylems Wedeco ozonsystemer til blekeprosesser som papirbleking, samt andre industrielle oksideringsprosesser. 

Xylems merkevare Wedeco kan også tilby løsninger med avanserte oksidasjonsprosesser (AOP) som er ment for å ødelegge en rekke giftige forbindelser og mikroskopiske forurensninger. Xylems Wedeco forprosjekterte AOP-systemer er basert på tre nøkkelkomponenter – ozon, hydrogenperoksid og UV-lys framstilt av lampeteknologi med lavt trykk og høy intensitet. Ved å sette sammen disse teknologiene kan Xylem overholde kundenes individuelle krav.

Your nearest Wedeco location

Get a more accurate location