Xylems standardvillkor för försäljning

Klicka på aktuell länk nedan för att visa de villkor som gäller leverans av varor till Xylem eller dess dotterbolag.