It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Faktrureringsadress

Från 1 september 2016 är vår leverantörsfakturahantering hos vårt nystartade Shared Service Center i Polen. ​Leverantörer rekommenderas att mejla fakturor i pdf eller tif-format till: xylemsweden@xyleminc.com

Fakturor ska vara utställda till:

Xylem Water Solutions Sweden AB
Svenska Försäljningen
361 80 Emmaboda
Sweden

Postala fakturor adresseras på kuvertet till:

Xylem Water Solutions Sweden AB
c/o Xylem Shared Services Sp. z o.o.
ul. Grabarska 2
50 079 Wroclaw
Polen

Frågor gällande fakturor:

Skickas till: xylemsweden@xyleminc.com