Projekterings- och dimensioneringsstöd

Xylem har över 60 års erfarenheter inom vatten- och avloppsvattenhantering, vilket ger oss en unik kompetens att tillhandahålla lösningar för våra kunders processer och applikationer. Våra projektingenjörer använder både specialutvecklade samt kommersiella programvaror för systemberäkningar, analys och sumputformning. Vi var också bland de första att, utöver fysisk modelltest, använda CFD (Computational Fluid Dynamics), eller beräkningsströmningsdynamik på svenska, för studier av flödesmönster i pumpstationer samt processtankar i vatten- och reningsverk. Allt i syfte att kontrollera och verifiera sumpdesign och positionering av pumpar, omrörare, luftare och blåsmaskiner. 

Kunskapen och erfarenheten hos våra tekniker kombineras med ett bred sortiment av branschledande produkter. Resultatet är en kundanpassad lösning som säkerställer problemfri drift och lägre livscykelkostnader.

 

Vi erbjuder följande tjänster för att öka dina prestanda:

  • Förlustberäkning i ledningar
  • Systemdimensionering
  • Mixerpositionering
  • Tryckslagsanalys
  • Pumpstartanalys
  • CFD analys
  • Designverktyg för framtagning av kundanpassat pumpsumpdesign i 2D och 3D
  • Produkt- och applikationsutbildningar

Hör gärna av dig till oss. Fyll i kontaktformuläret på den här sidan om du vill komma i kontakt med oss.

AMA-texter