Lägervatten

Transportera vatten från sjöar, vattendrag och floder till gruvanläggningar för användning vid bearbetning och rengöring, och se till att lägervattnet håller hög kvalitet med våra behandlingssystempaket. Xylems varumärken har levererat pumpar, styrenheter och service till gruvindustrin under årtionden. Våra containerbaserade behandlingssystem är både mobila och enkla att installera.

Produkter Varumärken
Produkter
Vertikal & horisontella flerstegspumpar
Vertikal & horisontella flerstegspumpar

Ett brett utbud av flerstegspumpar, vertikala och horisontella, för olika tillämpningar

Varvtalsstyrning
Varvtalsstyrning

Hydrovar och SmartRun - Enheter för varvtalsstyrning och energieffektivisering.

Membranbioreaktor (MBR)
Membranbioreaktor (MBR)

Avlägsnar helt flytande fasta ämnen från behandlat vatten.

Varumärken
Lowara
Lowara

Lowaras tillförlitliga och ekonomiska lösningar för pumpning och cirkulering av rent eller

Sanitaire
Sanitaire

Lösningar för biologisk rening av avloppsvatten i kommunala och industriella tillämpningar

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.