Gruvdrift

Transportera vatten från sjöar, vattendrag och floder till gruvanläggningar för användning vid bearbetning och rengöring, och se till att lägervattnet håller hög kvalitet med våra behandlingssystempaket. Xylems varumärken har levererat pumpar, styrenheter och service till gruvindustrin under årtionden. Våra containerbaserade behandlingssystem är både mobila och enkla att installera.

Produkter Varumärken
Produkter
Flödesmätare
Flödesmätare

Xylems flödesmätare är lätta att installera och handa och ger en noggrann flödesmätning.

Nivågivare
Nivågivare

Nivågivare anpassade till olika krav på nivåmätning i avloppsvatten.

Varumärken
Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.