Hantering av jordbruksavfall

Långfibriga och tjockflytande media 

Hantering av gödsel är ett viktigt tillämpningsområde vid djuruppfödning, där vatten spelar en viktig roll i alla planer för effektiv avfallshantering. Jordbrukare behöver tillförlitlig utrustning som klarar alla utmaningar så kostnadseffektivt som möjligt. Med uppbackning av vår banbrytande teknik för flytande gödsel kan Flygt tillhandahålla dränkbara chopper-pumpar som del av systemlösningarna för jordbruksverksamhet.

Gödsel skiljer sig i hög grad åt beroende på vilket djur den kommer från. Dessutom varierar sammansättning, mängd och längd på fibrerna. Dessa faktorer ställer olika krav på de produkter som används. Vi kan erbjuda dig rätt pump för dina specifika förhållanden vid det enskilda jordbruket.

Utmaningar att ta hänsyn till: 

  • Högt och ojämnt innehåll av fast substans med extra utmanande långa och fibrösa material
  • Korta gångtider
  • Ofta krävs lågkostnadslösningar
Produkter Varumärken
Produkter
Pumpar
Pumpar

Information, teknisk data och tillämpningar för våra pumptyper.

Omrörare
Omrörare

Omrörare

Varumärken
Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.