Flygt-tuggerpumpar Flygt M 3102

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Tillgängliga att hyra

Översikt

Produktegenskaper
  • Används till krävande sönderdelningstillämpningar
  • Igensättningsfri konstruktion
  • Pålitlig drift
  • Tålig tuggerfunktion

HÅRT ARBETANDE OCH SLITSTARK GRINDERPUMP

Flygt M 3102-grinderpumpen är en dränkbar centrifugalpump med hög prestanda. Pumpen passar utmärkt för att pumpa avloppsvatten i bostäder, kommersiella tillämpningar och jordbruk. Grinderpumpen reducerar avfallsinnehållet till ett fint slam som pumpas genom rör med liten diameter. Huvudtillämpningen för Flygt M 3102 är trycksatta avloppssystem som i allmänhet används när plan mark, sluttande topografi, klippmark och högt grundvatten skapar svåra utmaningar för vanliga gravitationssystem.

Oavsett om du behöver en enda grinderpump, en komplett pumpstation eller ett helt avloppsvattensystem, erbjuder Xylem smart och ekonomisk transport av avloppsvatten till närmaste pumpstation eller huvudavloppsledning.

TILLFÖRLITLIG DRIFT

M 3102 är konstruerad för att uppfylla alla utmaningar för avloppsvattensystem. Den är försedd med ett unikt pumphjul för optimal hydraulisk prestanda och en tålig tuggerfunktion som mal ned fasta ämnen till små partiklar för enkel transport genom rör med liten diameter. Detta eliminerar risken för igensättning.

Alla komponenter är särskilt konstruerade och tillverkade för att optimera driften och förlänga pumpens livslängd.

  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. De finns tillgängliga i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • Tillverkad i robust och hållbart gjutjärn
  • Spin-out-konstruktion som skyddar tätningarna från slipande partiklar
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning

Sump (P)

Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Utformning med sump där pumpen installeras på två gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.​

Transportabel (F)

Friståendehalvpermanent dränkbar pumpinstallation. Fristående pump med anslutning för utloppsslang eller utloppsrör i sumpar med begränsat utrymme.

Transportabel (S)

Transportabel dränkbar pumpinstallation. Bärbar pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Sump (H)

Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Utformning av sumpen med pumpen fäst under tryckanslutningen. Pumpen ansluts automatiskt till utloppsröret.

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
M 3102 HT 3 phase 2 poles 50hz US
M 3102
M 3102 LT 3 phase 2 poles 50hz US
M 3102
M 3102 HT 3 phase 2 poles 50hz Metric
M 3102
M 3102 LT 3 phase 2 poles 50hz Metric
M 3102
M 3102 HT 1 phase 2 poles 60hz US
M 3102
M 3102 HT 3 phase 2 poles 60hz US
M 3102
M 3102 LT 1 phase 2 poles 60hz US
M 3102
M 3102 LT 3 phase 2 poles 60hz US
M 3102
M 3102 HT 1 phase 2 poles 60hz Metric
M 3102
M 3102 HT 3 phase 2 poles 60hz Metric
M 3102
M 3102 LT 1 phase 2 poles 60hz Metric
M 3102
M 3102 LT 3 phase 2 poles 60hz Metric
M 3102
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.