Spanien förbättrar sin katastrof-beredskap med hjälp av simulering

Spanien förbättrar sin katastrof-beredskap med hjälp av simulering

Situationen är fasansfull. En petrokemisk fabrik har exploderat och hundratals har dödats, tusentals skadats. Kvar på marken är bara en jättelik krater. Explosionen har också utraderat hela brandpostsystemet, så det finns inget sätt att släcka branden. Det här var en simulerad händelse som den spanska militärens katastrofenhet och Xylem hanterade tidigare i år.

Även om händelsen bara var simulerad såg katastrofscenariot ändå ut att vara på riktigt den 10 mars 2015, med anlagda explosioner, pyroteknik och stor svart rök. Över 4 000 personer deltog i övningen, däribland den spanska militärens katastrofenhet (UME, Unidad Militar de Emergencias), militära enheter från Frankrike, USA och Marocko samt tekniker från Xylem.

Varje år genomför UME en katastrofinsatssimulering för att hjälpa Spanien att förbereda sig inför ett värsta tänkbart scenario. Årets fem dagar långa övning var förlagd till staden Daimiel. Det var den största hittills och omfattade en industribrand på ett oljeraffinaderi, en oljeläcka samt evakuering och sanering.

Foto: En tekniker från Xylem hjälper till med att simulera katastrofen.

Spain-simulation-Xylem-300x225.jpg

– I en nödsituation som denna har alla brandposter slagits ut. Så det är viktigt att ha ett alternativt system som kan ersätta dem. En sådan här olycka inträffade faktiskt i San Juanico i Mexiko 1984, och i Brasilien så sent som i april i år. Man måste se till att ha beredskapen innan det händer och ett system som snabbt kan sättas in, säger Maximiliano Moliterni, befälhavare vid UME, som hjälpte till att organisera simuleringen.

Bygger vidare på framgångsrikt samarbete

UME samarbetade med Xylem första gången 2014 när företaget fick rycka ut och hjälpa till vid en översvämning på Spaniens höghastighetsjärnvägslinje AVE i Girona. Projektet gick mycket bra och UME började fundera på hur Xylems nödpumpssystem skulle kunna hjälpa dem att uppnå högt flöde över långa avstånd i andra situationer.

Foto: UME använde Xylems Flygt BIBO-pump under översvämningen i Girona i Spanien.

Girona-300x169.jpg

Efter att ha studerat de platser där det finns större petrokemiska och nukleära industrier i Spanien gav UME Xylem i uppgift att konstruera ett bärbart system av rör och pumpar för nödsituationer. Systemet behövde klara av att pumpa 1 000 m3 vatten i timmen en sträcka på 4 000 meter med en tryckpunkt som kunde variera mellan 3 och14 bar beroende på vilka typer av lastbilar som fanns tillgängliga.

– Vi började arbeta på denna simulering i oktober 2014. Som internationell leverantör av pumputrustning och pumptjänster har Xylem den expertis som krävs för att ta fram lösningar för att hantera akuta situationer såsom översvämningar eller större bränder och samtidigt hålla rätt vattentryck och flöde för en lyckad insats, säger Miguel Almodovar, chef för Xylems avvattningsverksamhet i Spanien.

En ändamålsenlig och effektiv lösning

Xylem föreslog ett bärbart vattenförsörjningssystem bestående av dieselpumpar – tre stycken av Xylems Godwin Dri-Prime-pumpar av typen HL250 och en HL160-pump – hopkopplade med en serie höghållfasta slangar som var enkla att transportera överallt. Systemet består av 5 000 meter slangar med en diameter på 10 tum och har en kapacitet på 1 000 m3 vatten i timmen. Vid simuleringen transporterades vatten från floden Azuer fyra kilometer bort.

Godwin-pumps-Spain-300x169.jpg

– Systemet var mycket ändamålsenligt och effektivt. Vi var imponerade av hur utrustningen och systemet klarade av att släcka en så stor brand trots avståndet till vattnet och det flöde och tryck som krävdes, säger Carlos Novillo, ordförande i spanska brandmannaförbundet, som också närvarade under simuleringen.

Under övningen instruerade tre tekniker från Xylem UME:s första bataljon och fick ha enhetens skyddsuniformer på sig.

– Vad jag lade särskilt märke till var att Xylems tekniker inte drog sig för att ta risker. Det fanns inte mycket tid för planering under övningen, så beslut fattades under tiden. Xylems tekniker arbetade dygnet runt under övningen och var som en del av själva bataljonen, säger befälhavare Maximiliano Moliterni.

Beredskap för värsta tänkbara scenario

Efter den lyckade simuleringen kommer Xylem att fortsätta samarbeta med UME och brandmannaförbundet i Spanien för att utveckla lösningar för katastrofer.

Firefighter-169x300.jpg

– Vi förväntar oss absolut ett fortsatt samarbete med Xylem för att förbättra sättet vi samordnar vår beredskap. När det gäller översvämning har det nya systemet en enorm potential. Varje Godwin Dri-Prime HL250-pump kan transportera mer än 1 000 m3 i timmen. Det är tre gånger så mycket som varje enskild bataljon klarar av i dag, säger befälhavare Maximiliano Moliterni.

Carlos Novillo från brandmannaförbundet ser också att Xylems branschexpertis är viktig när resurser ska planeras för nödsituationer.

– Det vi har lärt oss av den här simuleringen är att när vår kapacitet inte räcker till finns det ingen standardlösning som kan hjälpa oss. Vi blir bättre och bättre på att förebygga och bekämpa bränder, vilket har minskat skadorna de orsakar. Men när läget är mer kritiskt än vanligt eller det rör sig om en katastrof krävs ännu mer kunskap och expertis för att styra upp situationen och återställa den till det normala. Samarbeten mellan privata och offentliga aktörer som det med Xylem ska inte underskattas. De kan bli helt avgörande när katastrofen väl är ett faktum, säger Carlos Novillo.

 

efter Simon