It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Översikt över Xylem

Xylem tillhandahåller produkter och tjänster som förflyttar, behandlar, analyserar, övervakar och återför vatten till miljön åt allmännyttiga företag, industri, bostäder, kommersiella byggnader och servicemiljöer.