Översikt över Xylem

Xylem tillhandahåller produkter och tjänster som förflyttar, behandlar, analyserar, övervakar och återför vatten till miljön åt allmännyttiga företag, industri, bostäder, kommersiella byggnader och servicemiljöer.