It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem Sverige lanserar Wedeco och WTW! Ett ännu starkare erbjudande till Sveriges avloppsreningsverk, vattenverk och processindustrier

Wedecos effektiva produkter för oxidering och UV-desinfektion, tillsammans med WTWs premiuminstrument för mätning och analys, är ovärderliga för avloppsreningsverk, vattenverk och processindustri, över hela världen. Nu kan ni beställa dem direkt från Xylem Sverige – samtidigt med alla pumpar, omrörare, luftare och vattenmätare ni behöver.

Wedeco: Miljövänlig UV-desinfektion och ozonoxidation

Wedeco: Miljövänlig UV-desinfektion och ozonoxidation

Behandla med uv-ljus och ozon – istället för giftiga kemikalier!

Wedeco har lösningarna för en hälsosam och hållbar vattenkvalitet – i dricksvatten, avloppsvatten och processvatten.

Oxidera bakterier, virus, bekämpningsmedel och läkemedelsrester med ozon; Wedeco SMOevo ozongenerator  producerar upp till 16,9 kg ozon per timme – på plats i ert vattenverk/reningsverk. Ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till användning av klor, i kombination med aktivt kol eller andra separationsprocesser.

Utöka eller förbättra den mikrobiologiska barriären på vattenverket med Wedeco Spektron e – branschledande certifierade UV-aggregat. Med den senaste Ecoray® lampteknologin – med hög verkningsgrad och lång livslängd – möter vi marknadens högt ställda krav på en säker desinfektion, i kombination med låg energiförbrukning och låga driftkostnader.

Desinficera avloppsvattnet med ett Wedeco Duron UV-system – för installation i nya anläggningar, eller eftermontering i befintliga betongkanaler eller klorkontaktbassänger. Med minimal energiförbrukning tack vare högeffektiva Ecoray® UV-lampor och intelligent ballastteknik, som automatiskt reglerar UV-dosen exakt efter era driftförhållanden och utsläppskrav.

Läs mer om Wedeco

WTW: Premiuminstrument för övervakning av vattenkvaliteten

WTW: Premiuminstrument för övervakning av vattenkvaliteten

WTWs robusta mät- och analysutrustning hjälper dig hålla koll på vattenkvaliteten i kommunala reningsprocesser, havs- och kustnära miljö, livsmedelsindustrin samt i kemisk och farmaceutisk produktion. Mäter alla nödvändiga parametrar, som pH, konduktivitet, syre, slamhalt, turbiditet samt kväve- och fosforhalter – online, i labmiljö eller i fält.

Upptäck till exempel IQ Sensor Net – ett framtidssäkrat moduluppbyggt system för processmätning med upp till 20 digitala mätpunkter och upp till 3 bärbara och tydliga bildskärmar – även i direkt solljus.

Eller den portabla turbiditetsmätaren Turb® 430 IR/T Set för dricksvattenanalys i fält – packat i en praktisk väska med löstagbart labb-bord och tillbehör som t ex AMCO Clear KalKit, pc-programvara, kyvetter och optiska rengöringsdukar mm. Detekterar nefelometrisk grumlighet upp till 1100 NTU med högsta precision.

Läs mer om WTW