It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

FRIVILLIGPERSPEKTIV FRÅN PUERTO RICO

Den 20 september 2017 drog orkanen Maria in över Puerto Rico. Under den kraftfullaste stormen som drabbat ön på 85 år orsakade vindar med en vindhastighet på 250 km/h total förödelse bland de 3,4 miljoner invånarna på den karibiska ön. På bara några timmar bröts strömmen, stora områden översvämmades och både hem och försörjningsmöjligheter förstördes. Efter orkanen arbetade volontärer från hela världen tillsammans med invånarna i Puerto Rico i tropisk hetta och luftfuktighet för att röja vägar, öppna skolor på nytt, återställa grundläggande bekvämligheter och bygga bostäder. Det här är berättelsen om en sådan grupp med frivilliga.

Besvara samtalet

Åtkomst till rent rinnande vatten var en av de mest brådskande utmaningarna som befolkningen i Puerto Rico ställdes inför efter stormen Maria. Utan tillgång till drickbart vatten började familjer hämta vatten från brunnar förorenade med industriella kemikalier, eller från vattendrag nedsmutsade med avloppsvatten och djurkadaver. Trots att Maria dragit vidare fanns det allvarliga hälsorisker kvar för samhällen över hela ön.

Som svar på krisen samarbetade den icke-vinstdrivande organisationen Planet Water Foundation med det globala vattenteknikföretaget Xylem för att skicka en grupp volontärer till Puerto Rico. Deras uppdrag var att bygga vattentorn på några av de hårdast drabbade platserna på ön – teknik som skulle ge tryggt och rent vatten till de samhällen som behövde det mest.

 

Planet Water arbetar i några av de svåraste miljöerna på jorden och förser hjälpbehövande samhällen med livsnödvändigt rent vatten. Organisationens mål är att lyfta fram frågan om vattensäkerhet och inspirera till diskussioner om hållbar vattenhantering. Planet Water vill kombinera installationen av vattenteknik med utbildning för att skapa långsiktiga förändringar i samhällen med vattenbrist.

2018 kommer Planet Water att avsluta sitt tusende projekt, som markerar att 1 miljon människor har dragit nytta av organisationens arbete. Dessa insatser är i hög grad beroende av finansiering från organisationer i den privata sektorn, till exempel Xylem, som länge varit partner till Planet Water. Under uppdraget i Puerto Rico och liknande insatser har Xylem och Planet Water haft positiv inverkan på livet för närmare 300 000 människor, som fått tillgång till rent vatten för en generation med hjälp av vattentorn.

Som alltid finns det mycket kvar att göra för att hjälpa samhällen som påverkas av vattenbrist. Alla ekonomiska bidrag – stora som små – kan hjälpa till att rädda liv. Alla som vill skänka pengar kan göra det här.

Flyga in i det okända

När de anlände i Puerto Rico visste de sex volontärerna som snabbt samlat ihop verktyg för att delta i uppdraget inte mycket om vad som väntade. En del hade åkt som frivilliga till katastrofdrabbade områden tidigare. De flesta hade inte det. Alla häpnade direkt över förödelsens omfattning.

Tusentals byggnader – inklusive hem, skolor och sjukhus – var helt förstörda. Broar som rasat. Enorma ytor jordbruksmark som översvämmats. Och en oroande brist på vatten, mat, bensin och elektricitet.

Den tekniska säljaren Nate Warren från Xylem minns: ”En lokalinvånare förklarade att det kostade honom 450 USD i månaden att köra sin generator i hemmet bara två timmar om dagen. För mig är det otroligt. Det faktum att dessa människor, vars möjligheter till försörjning utplånats helt och vars grödor försvunnit, nu måste betala 450 USD extra i månaden bara för att få elektricitet två timmar om dagen, var otänkbart.”

Uthållighet i motgång

Trots dessa förhållanden blev Nate och teamet imponerade av styrkan hos de drabbade samhällena från det ögonblick då de anlände till Puerto Rico. Trots att skadorna uppgick till cirka 100 miljarder USD tvekade de aldrig i sin övertygelse om att bygga upp sina samhällen igen.

”Det var något som slog mig vid de skolor vi besökte. Även om det inte fanns något dricksvatten eller elektricitet, ansträngde sig lärarna verkligen för att allt skulle vara så normalt som möjligt och ha roligt med barnen. Alla barn som hade kvar sina uniformer hade dem på sig. Alla gjorde sitt bästa för att få vardagen att fungera trots allt som saknades.”

”Det var otroligt att se hur de samarbetade.”

En annan sak som teamet lade märke till var hur samhällena slöt sig samman medan de väntade på hjälp – människor som förlorat allt tog sig ändå tid att hjälpa andra nödställda.

I en bergsby där hundratals människor blivit fångade i sina hem, beskriver applikationsteknikern Hunter Powell hur uppmuntrande det var att se en grupp lokala ungdomar laga gratis måltider för upp till 400 personer om dagen med endast campingutrustning.

”De lagade ris, bönor och kött, allt de kunde få tag på för att hjälpa andra. Det var otroligt att se hur de gick samman.”

”När du tittar på samhällen som behöver hjälp tänker du på hur projektet kan hjälpa människor längre fram. Det måste vara en hållbar plattform.”

– Nick Hill, chef för Planet Water Foundation

 

”Vi har haft alla slags vatten utom rent vatten, fram till nu.”

– Benjamin Marrero, Barrio San Lorenzo, Morovis

Tornen blir resta

Efter orkanen hade en del invånare tillgång till donerat vatten på flaska, men det var rinnande vatten som behövdes. En del var så desperata efter vatten att de tvingades dricka från förorenade källor.

Volontärerna fick i uppgift att bygga tolv vattentorn som vart och ett gav 10 000 liter rent dricksvatten varje dag för tillgodose behoven hos upp till 1 000 personer.

En osannolik erfarenhet som gör en ödmjuk

”Det var otroligt att uppleva samhällena”, säger behandlingschefen Mainor Vega. ”Ofta ordnades stora fester med en präst som välsignade tornen och barn som ropade på ”agua”. Vi kunde verkligen se hur mycket rent vatten betydde för dem.”

En av de sista platserna som teamet arbetade på var en isolerad del av ön där invånarna desperat väntade på att hjälpen skulle komma.

”Det stod drygt hundra personer i kö med tomma flaskor och bara såg på medan vi byggde”, berättar Nate. ”Så snabbt har vi aldrig byggt ett torn förut. Och även om de här människorna hade brist på allt, såg de ändå till att vi fick mer mat än vi kunde äta.”

”Vi tar alla vatten för givet. Här i USA lever vi ett privilegierat liv. Men när du kommer till en plats där de inte har lika mycket saker som vi har, och resten rycks bort från dem, blir man ödmjuk av att se hur tacksamma de blir bara över att kunna uppfylla ett så pass grundläggande mänskligt behov.”

”Att se förödelsen och förstörelsen med egna ögon påminner mig om hur mycket vi alla har.”

En av de sista platserna som teamet arbetade på var en isolerad del av ön där invånarna desperat väntade på att hjälpen skulle komma.

”Det fanns samhällen på upp till 15 000 människor som saknade ström. Och de hade fått veta att de inte skulle få någon elektricitet förrän tidigast nästa år. Därför övergav de sina hem, sina bilar och sina hundar. Tog sig ombord på ett flygplan för att resa till Miami och vara hos sin släkt. Övergav helt enkelt Puerto Rico helt och hållet. Att se förödelsen och förstörelsen med egna ögon påminner mig om hur mycket vi alla har.”

”Vi har sett stormfloden dra förbi, och nu har ni gett oss moder naturs gåva gratis och gjort den hållbar. Ni är änglar.”

- Ixa, gymnasieelev

 

”Volontärerna har varit helt fantastiska med sitt engagemang och sitt arbete. Det hade varit svårt att klara situationen utan dem.”

– Nick Hill, chef för Planet Water Foundation

Se till framtiden

Två månader senare hade de samhällen där vattentornen installerats återfått en viss grad av självständighet. Med tryggad försörjning av rent vatten behövde de inte längre förlita sig på vatten på flaska.

Även om ön precis har börjat sin väg mot återhämtning finner en del puertoricaner tröst i hur den här katastrofen har fört samhället samman.

”I vissa delar av världen börjar revolutionen med vapen. Här hoppas vi att revolutionen har börjat med orkanen.”

Invånarna talade om hur orkanen kan leda till en del positiva resultat i det långa loppet, eftersom den har lyft fram en del befintliga utmaningar och fört människor närmare varandra.

”Det fanns problem innan orkanen”, förklarar Richard Barg, marknadsutvecklingschef från Kanada. ”En hel del vatten var inte bra. Katastrofen har lyft fram några av de här problemen och människor försöker nu göra det här till en bättre plats.” En lokalinvånare berättade: ”I vissa delar av världen börjar revolutionen med vapen. Här hoppas vi att revolutionen har börjat med orkanen.”

”Den hopplösa känslan i samhällena ersattes av en vilja att ta saker i egna händer.”

– Nick Hill, chef för Planet Water Foundation

Om våra frivilliga

”Att se förödelsen och förstörelsen med egna ögon påminner mig om vad vi alla har.”

Mainor Vega är försäljningschef vid Xylems behandlingsverksamhet i Palm Beach County, Florida. Han besökte nyligen Puerto Rico och var ivrig att bidra till hjälpinsatsen.

”Det var rena kaoset i Puerto Rico. Att åka med på resan kändes som det rätta att göra.”

Hunter Powell är applikationstekniker hos Xylem. Att höra barnen i Puerto Rico ropa ”agua!” var en påminnelse för honom om vilken viktig insats teamet gjorde genom att leverera rent vatten.

”Folk i Puerto Rico är tåliga. De kommer att överleva.”

Nate Warren är Market Manager och Sales Engineer vid Xylem i Los Angeles. Det första han lade märke till den första dagen av resan var hur samhällena slöt sig samman.

– Det kändes naturligt att hjälpa andra som har det svårt.

Richard Barg är Market Development Manager vid Xylem i Toronto. Han blev berörd av lokalbefolkningens entusiasm och beslutsamhet att bygga upp samhället på nytt.

”De kallade oss änglar eftersom vi kunde förse dem med rent, säkert vatten för första gången.”

Tim Main är marknadsansvarig för Xylem i Vancouver. Hans erfarenheter i Puerto Rico var omvälvande. Han hoppas att Maria ska motivera landet att bygga upp en bättre infrastruktur för framtiden.

– Tacksamheten från samhällena var fantastisk.

Blake Buster är industrimekaniker vid Xylem i Dallas. Han insåg att han kunde bidra till hjälpinsatsen genom att minska riskerna för att invånarna ska dricka nedsmutsat vatten.