It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Systemteknik

OÖVERTRÄFFAD EXPERTIS

Hos Xylem är systemteknik den teknik som krävs för att ta fram en optimal lösning som uppfyller dina behov. Det vanligaste exemplet på detta är att välja storlek och hitta rätt pump och rörsystem för en viss tillämpning. Genom att kombinera en bred produktportfölj med ett erfaret globalt designteam kan Xylem hjälpa dig hantera jobb av alla storlekar.

Systemutformning

Systemutformning är viktigt vid transport av vatten och andra vätskor som innehåller fasta ämnen, eftersom det bidrar till att undvika att fasta ämnen samlas och sätter igen pumpen. Ett dåligt utformat system kostar mer och är inte effektivt när det gäller energianvändning. Dessutom kan det leda till osäkra arbetsmiljöer.

Stora jobb

Hos Xylem kan vi stora jobb. Om du inte känner dig bekväm med arbetstryck, flödeshastighet, pumpavstånd, totalt dynamiskt tryck eller att pumpa en viss produkt, kan vi hjälpa till. Kontakta experterna på stora jobb om du vill ha expertkunskaper om tillämpningar för nästan alla pumpvariabler under nästan alla pumpförhållanden.

När du väljer Xylem har du vår erfarna personal vid din sida från början till slut. Våra försäljningsingenjörer ser till att du skaffar rätt utrustning för ditt jobb, oavsett om det gäller rutindränering av en plats eller ett stort och komplicerat förbikopplingsprojekt för avloppsledningar.

Våra utbildade försäljningsingenjörer samarbetar med dig om allt från genomgångar av arbetsplatsen och anbudsspecifikationer till produktinstallation, så att du kan utnyttja hela Xylems interna expertis.

Expertkunskaper om försäljning och uthyrning

Vid försäljning och uthyrning utformar våra applikationsingenjörer pumpsystemen enligt dina specifikationer. Du måste vara säker på att systemet passar på arbetsplatsen innan en enda pump levereras. Våra produkt- och applikationsingenjörer har stöd av mer än 100 års kombinerad erfarenhet, med expertkunskaper som hjälper dig välja rätt pump för din hyrestillämpning.

Oavsett om jobbet är litet eller stort arbetar vår personal hårt för att ge det den extra uppmärksamhet och det stöd som krävs för att ditt jobb ska flyta på smidigt.