It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Forskning och utveckling

Produktutveckling – utveckla morgondagens lösningar idag

Hur förbereder du dig för de kommande behoven att lösa vattenutmaningar?

Hos Xylem är det någonting vi tänker på varje dag. Vilka är nödlägesbehoven och vilka är de nya föroreningarna av betydelse? Vilken är nästa nivå som krävs för att säkerställa att samhällen har god tillgång på rent vatten? Hur kan avloppsreningen förbättras för att skydda miljön och nedströms användare? Hur kan samma processer användas i andra industriella applikation? Hur kan vi göra våra produkter och lösningar hållbarare, energieffektivare, säkrare och enklare att sköta?

Xylems globala produktutvecklingscentra studerar svaren på dessa frågor. Våra tvärdisciplinära team av experter kombinerar sina djupa kunskaper om behandling och transport av vatten och avloppsvatten med en förståelse för behoven hos den industri vi servar. Xylems åtagande att forska driver fram innovativa lösningar som ger mätbara fördelar.

Många forsknings- och utvecklingscentra – många lösningar för många utmaningar

Våra ingenjörer konstruerar och skapar produkter och lösningar med ett enda syfte: att lösa världens mest utmanande vattenproblem. Vi specialiserar oss på att tillhandahålla utrustning och tjänster för vatten - och avloppsvattentillämpningar, från insamling och distribution till att återföra vattnet till miljön.

Dessutom arbetar vi för att förbättra energiförbrukningen och minska underhållskostnaderna genom att utveckla energibesparande pumpsystem som inkluderar överlägsna vatten- och avloppsvattenpumpar, pumpstationer, övervaknings- och styrutrustning och ett komplett utbud av tjänster.

Xylem fortsätter att utforska, utveckla och testa de tekniker som industrier och samhällen kommer att förlita sig på imorgon. Våra produktutvecklingsteam arbetar hårt för att se till att kunderna är redo för vad som än kommer härnäst. Att utveckla morgondagens lösningar idag – det är vårt åtagande.

Vi kan göra det tillsammans. Låt oss förbereda oss inför morgondagen. Låt oss lösa vattenfrågorna.