It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Projektplanering

Mer än bara tillverkning

Xylem är mer än bara avvattningspumpar. Vi erbjuder en portfölj med tjänster som hjälper ditt företag att fungera så effektivt som möjligt. Våra tjänster har stöd av vår tekniska fältservice och våra team med omfattande kunskap och erfarenhet inom olika tillämpningar
som ser till att jobbet blir rätt gjort redan från början.

Våra team av särskilda projekttekniker utvärderar dina tillämpningsbehov via genomförbarhetsstudier, strategier och planeringspass. Våra tekniker tar dig från inledande koncept till detaljerad utformning och slutliga specifikationer. Dessutom kan vårt team verifiera att systemkonstruktionen uppfyller alla krav på hälsa, säkerhet och miljö. Alla viktiga steg under projektet kan planeras och mätas så att du uppnår dina milstolpar och tidsgränser.