Axlar och lager

Axlar och lager med Flygt-varumärket är resultatet av många års förfining av våra konstruktioner. Arbetet bygger på erfarenheter i fält, laboratorietester och avancerade beräkningar med hjälp av datorprogram som analyserar och storleksbestämmer rotationssystemet för en pump eller omrörare. Lager är en av de viktiga komponenter som avgör serviceintervallet för Flygt-pumpar och Flygt-omrörare. Detta gör att det är mycket viktigt med kunskap och förståelse för de faktorer som påverkar lagrets livslängd. En pumpaxel med rätt storlek är avgörande för smidig och felfri användning som inte störs av naturliga frekvenser, stora axelavvikelser eller utmattningsfel. Kunskaper om oförutsägbara felorsaker, till exempel vätska som trängt in i lagret, monteringsskador på axeln och liknande är också en viktig del av vårt konstruktionsarbete.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.