It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kylsystem

Syftet med kylsystemet är att förhindra överhettning av motorn. Det finns olika system på marknaden för olika typer av installationer. Kylmedier kan vara luft, vatten, olja o.s.v.

Eftersom Flygt-pumparna är dränkbara även i torra installationer, går det inte att använda fläktsystem som blåser luft genom rotorn. Dessutom har fläktsystem nackdelar som oljud, damm som dras in i motorn och värme som kan öka kostnaderna för luftkonditionering.

Det är bättre att kyla med vatten eller en blandning av glykol och vatten i stället för olja. Vatten och glykol ger bättre värmeöverföring och kräver mindre kraft för cirkulation än olja på grund av viskositeten.

I Flygt-pumparna använder vi många olika system som alla är utformade för optimal prestanda och effektivitet:

  • Direktkylning
  • Kylning med sluten slinga
  • Integrerad kylning
  • Extern kylning

Vart och ett av dessa system har sina egna tillämpningsområden.

Direktkylning

Direkt kylning innebär att pumpen kyls med omgivande vatten eller luft. Det är ett särskilt effektivt system för pelarmonterade pumpar. Eftersom det inte krävs varken kylmantel eller kylsystem är systemet enkelt. Kylning med vatten kräver att pumpen är nedsänkt under drift. Om kylningen sker med luft måste motoreffekten eller drifttiden minskas.

Kylning med sluten krets – intern kylning

Kylning med sluten krets innebär att kylvätskan pumpas upp genom det smala utrymmer mellan den tunna inre kylmanteln och statorhöljet. Därefter cirkuleras kylmediet nedåt mellan den inre och yttre kylmanteln till kylbotten. Slutligen överför kylbotten värmen från kylmediet till det pumpade mediet.

En av styrkorna med kylning med sluten krets är att den inte är känslig för orenheter i det medium som pumpas.

Integrerad kylning

Integrerad kylning är ett självförsörjande system. En del av den pumpade vätskan cirkuleras från pumphuset upp mellan kylmanteln och statorhöljet. Det nödvändiga flödet skapas genom centrifugblad på pumphjulets överdel. Flödet leds därefter in och ut genom kylmanteln via en styrring. Eventuell luft avlägsnas automatiskt från systemet via luftventilationsröret. Sedimentering i kylsystemet förhindras genom att hålla vattnets hastighet uppe i de kritiska områdena. Hastighetsbegränsningarna måste kontrolleras för användning med variabel frekvensomriktare (VFD).

Extern kylning

När kylvattnet tillförs externt från en direktledning eller ett cirkulerande kylsystem, kallas det för extern kylning. Precis som vid kylning med sluten krets är det här systemet inte känsligt för orenheter i det medium som pumpas.

Eftersom kylvattnet flödar oberoende av drifthastigheten, kommer en VFD-styrenhet inte att påverka kylfunktionen.