It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpstationspaket

Flygt erbjuder ett brett utbud av färdigkonstruerade pumpstationspaket, tankar, rör och ventilsystem, alla installationstillbehör samt utrustning för övervakning och styrning. Pumpstationerna finns tillgängliga i ett antal modeller och storlekar, och gemensamt för samtliga är en utformning optimerad för felfri och effektiv pumpning.

Eftersom ansamling av sediment inte är önskvärt i en pumpstation för avloppsvatten på grund av lukt, höga underhållskostnader och risk för igensättning, ligger fokus under konstruktionen bland annat på att förhindra sediment och avlagringar. Utformningen av pumpsumpens botten i våra färdigkonstruerade pumpstationer eliminerar eller minimerar uppbyggnaden av sediment. Stationerna har också ett kompakt och litet avtryck, vilket minskar anläggningsarbetet och gör att installationen går snabbt och enkelt. Kort sagt har våra pumpstationspaket allt du behöver för en tillförlitlig och effektiv nyckelfärdig lösning. Vi har konstruerat, byggt och installerat pumpstationspaket i över 40 år. Med en Flygt LTA-lösning får du därmed total trygghet och fördelen av att ansvaret samlas hos en enda källa, i form av den mest betrodda leverantören inom avloppsvattenbranschen.