It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Standardiserade pumpstationer

En ordentlig utformning av pumpsumpen är avgörande för att säkerställa ett tillförlitligt pumpsystem med lång livslängd. En felaktigt utformad pumpsump kan leda till försämrad prestanda och mekaniska problem med pumpen eller annan utrustning. Flygt har konstruerat en rad standardpumpstationer för avloppsvatten som säkerställer tillförlitlig och effektiv pumpning. Omfattande fysiska tester, expertkunskaper om pumptillämpningar och många års erfarenhet har använts för att optimera stationernas konstruktion.

  • En Flygt pumpstation är konstruerad för att:
  • Ge minsta möjliga avtryck till lägsta möjliga kostnad
  • Eliminera sedimentering och uppbyggnad av fasta ämnen i sumpen
  • Klara av varierande inloppsflöden på ett tillförlitligt sätt
  • Skapa ett inloppsflöde av hög kvalitet till varje pump under alla driftsförhållanden
  • Vara enkel att installera, underhålla och reparera

Vår standardkonstruktion för våtbrunnar har verifierats med CFD-uträkningar (Computational Fluid Dynamics) och tester med fysiska skalmodeller. Konstruktionen bygger på våra många referensinstallationer världen över. De tusentals tillförlitliga pumpstationer som används världen över idag är ett tydligt bevis på vår framgång.

CFD (COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS)

CFD (Computational Fluid Dynamics) är en sofistikerad datorbaserad vätskedynamisk konstruktionskod som används för att simulera dynamiska vätskeflöden och processer. Med hjälp av CFD kan vi erbjuda stor noggrannhet vid prognoser för flödesegenskaper, och i vissa fall massaöverföring, i en rad situationer. Våra tekniker kan modellera kompletta pumpar med roterande pumphuvuden och komplexa system som pumpstationer, omrörningstankar eller luftningstankar.

För att bidra till utvärderingen och utvecklingen av pumplösningar använder Flygt-ingenjörerna olika tekniker för visualisering av flöden och datareducering. Målet är att översätta stora mängder data som genereras under simuleringsprocessen till en mer lättförståelig form. Vi studerar normalt sett allt från de övergripande flödesmönstren i en pumpstation till små detaljer rörande flödesförhållandena inuti pumpinloppet. Vi letar efter risker för ogynnsamma hydrauliska förhållanden och utvecklar effektiva och tillförlitliga lösningar.

Vi insisterar på att använda den bästa CFD-programvara som finns kommersiellt tillgänglig. Vi använder i själva verket samma programvara som andra stora högteknologiska branscher, till exempel flygbranschen, bilbranschen, kraftbranschen, kemikaliebranschen och miljöbranschen. Vi är mycket noga med att se till att de numeriska simuleringarna stämmer överens med den mätbara, fysiska verklighet som är typisk för våra tillämpningar. Genom att arbeta uteslutande med förorenat vatten får vi unik expertis på området, eftersom vi är experter på det medium som analyseras. Men inte ens den bästa programvaran räcker till: Våra skickliga CFD-modellerare ser med sina doktorsexamina och sin stora erfarenhet inom modellering av pumpsumpar för avloppsvatten till att vi kan ta fram bästa möjliga lösningar åt dig.