It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Anpassade pumpstationer

När konstruktionen av våra standardpumpar inte passar för förhållandena vid din anläggning, kan vi hjälpa dig utforma en anpassad pumpstation utifrån projektets krav. Vår tekniska expertis och vårt omfattande kunnande gör att vi kan konstruera pumpstationer som tillsammans med Flygt-pumparna och tillbehören garanterar ett tillförlitligt och kostnadseffektivt projekt. Konstruktionerna är gjorda för att hantera olika inflödesförhållanden och minimerar ansamlingen av fasta ämnen genom att ordna flera pumpenheter som tillsammans ger en effektiv och väl utformad pumpsump.

Ett av flera krav på konstruktionen av en sump är att skapa optimala inloppsförhållanden för pumparna. Detta betyder att flödet till pumpinloppet är jämnt, stabilt och utan virvlar eller luft som dras in. En annan kritisk aspekt är att minimera sedimentering och skräp i stationen. Andra faktorer som kan påverka driften, till exempel förhållandena på platsen, typ av medium och lokala bestämmelser och arbetssätt, bör också spela en viktig roll i utformningen av stationen.

VERIFERA UTFORMNINGEN

Om du vill verifiera en utformning när det finns liten eller ingen tidigare erfarenhet, använder vi CFD (Computational Fluid Dynamics). Det är en matematisk modell av den föreslagna utformningen av pumpsumpen, där flödesmönstren kan observeras under olika driftsförhållanden. Flygt var pionjärer inom användningen av CFD för att verifiera sumputformningen, och vi har använt metoden i över 30 år.

Dessutom använder vi modelltester i fysisk skala för att identifiera lösningar för befintliga och föreslagna installationer. Detta har visat sig vara ett betydligt mindre dyrt sätt att fastställa genomförbarheten än att prova olika alternativ i full skala, kan i vissa fall utgöra alternativ till en CFD-analys.