Pilotverksamhet och bänktester

Provbänkar och pilotanläggningar – demonstrerar effektiv behandling och finslipad design

Att veta att de valda behandlingsprocesserna fungerar och uppfyller kraven är en av de viktigaste faktorerna i verksamheten. Men ofta finns det inte data tillgängliga för att kunna vara helt säker. Det är därför laboratorier, provbänkar och pilottester är viktiga verktyg under konstruktionsprocessen.

Laboratorietester och provbänkar kan ge värdefulla data om behandlingsförmåga, kemikalieanvändning, UV-doser, ozondoser, val av rätt avancerad oxideringsprocess och olika driftsparametrar. Tester vid pilotanläggningar på plats kan ytterligare påvisa behandlingens effektivitet vid en anläggning för en specifik typ av vatten eller avloppsvatten. Förutom att skänka visshet om att de valda processerna fungerar, ger tester med provbänkar och pilotanläggningar extremt värdefulla data avseende storlek, energikrav, tillförlitlighet, flexibilitet och till och med användarvänlighet. Framför allt tester med pilotanläggningar kan bidra till att säkerställa att ett system har rätt storlek. Därmed kan du förhindra överkonstruktion och slöseri med kapital, eller underkonstruktion med tillhörande risk att inte uppfylla kraven.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.