It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling – utveckla morgondagens lösningar idag

Hur förbereder du dig för de kommande behoven att lösa vattenutmaningar?

Hos Xylem är det någonting vi tänker på varje dag. Vilka är nödlägesbehoven och vilka är de nya föroreningarna av betydelse? Vilken är nästa nivå som krävs för att säkerställa att samhällen har god tillgång på rent vatten? Hur kan avloppsreningen förbättras för att skydda miljön och nedströms användare? Hur kan samma processer användas i andra industriella applikation? Hur kan vi göra våra produkter och lösningar hållbarare, energieffektivare, säkrare och enklare att sköta?

Xylems globala produktutvecklingscentra studerar svaren på dessa frågor. Våra tvärdisciplinära team av experter kombinerar sina djupa kunskaper om behandling och transport av vatten och avloppsvatten med en förståelse för behoven hos den industri vi servar. Xylems åtagande att forska driver fram innovativa lösningar som ger mätbara fördelar.

Många forsknings- och utvecklingscentra – många lösningar för många utmaningar

Xylems ingenjörer och forskare hittar sätt att rena de senaste föroreningarna genom avancerad oxidering och UV-processer vid Wedeco-utvecklingscentret i Herford, Tyskland. Förutom desinficering och avancerad oxidering har UV en rad andra tillämpningsområden, till exempel blekning, rening av avloppsvatten från läkemedelsbranschen, avslutande produktbehandling och ökning av bindeförmågan vid beläggningsprocesser, för att bara nämna några. Xylems ingenjörer utvecklar processer som uppfyller de hårdaste kraven inom en rad branscher, från gruvdrift till pappersmassa och papper, livsmedelsbehandling och givetvis behandling av vatten och avloppsvatten. För desinficering av avloppsvatten har Wedeco grundat det första europeiska UV-valideringscentret. Centret säkerställer att Wedecos UV-system valideras i enlighet med alla de senaste protokollen.

Vid Leopold-anläggningen i Zelienople, PA, USA, fortsätter Xylems ingenjörer att förfina filtreringen av granulära medier. Innovationerna förbättrar energieffektiviteten och minimerar backspolningsvattnet. Ingenjörerna har dessutom utökat tillämpningarna för processen genom att utveckla biofiltreringssystem som kombinerar biologisk rening med filtrering. Med Clari-DAF-tekniken kan DAF-klarning användas för att hjälpa till med lättare föroreningar vid både rening av drickbart vatten och förbehandling i membranfiltersystem, vilket ger en lösning på problemet med giftig algblomning.

Sanitaire ökar energieffektiviteten i syreöverföringen under reningen av avloppsvatten vid företagets anläggningar i Brown Deer, Wisconsin, USA. Vid den toppmoderna luftningstestanläggningen utformar och utvärderar Xylems FoU-forskare och ingenjörer nya framsteg inom luftningsutrustning som förbättrar standardöverföringen av syre (SOTE) och energieffektiviteten. Arbetet går ut på att utveckla nästa generation av energieffektiva, tåliga och effektiva diffusorer för mer hållbar behandling.

Xylem fortsätter att utforska, utveckla och testa de tekniker som industrier och samhällen kommer att förlita sig på imorgon. Våra FoU-team arbetar hårt för att se till att kunderna är redo för vad som än kommer härnäst. Att utveckla morgondagens lösningar idag, det är vårt åtagande.

Vi kan göra det tillsammans. Låt oss förbereda oss inför morgondagen. Låt oss lösa vattenfrågorna.